OBS De Tamboerijn

Onze school

ADRES
Openbare basisschool De Tamboerijn
Reigersbos 301
1107 EZ Amsterdam Zuidoost
Tel: 020 452 81 56
E-mail: directie@detamboerijn.nl
Website: www.detamboerijn.com

SCHOOLTIJDEN
De Tamboerijn heeft een 5 gelijke dagenmodel. Alle dagen van de week duren even lang.
De schooltijden zijn:
8.30 inloop
8.45 start lessen
14.15 kinderen uit.

De kinderen lunchen op school, de kinderen nemen zelf een gezonde lunch mee.Wettelijk hebben we het recht om kinderen 15 minuten na te laten blijven, maar mocht het u niet uitkomen dat uw kind later komt, bespreek dat dan met de leerkracht. Als uw kind langer dan 15 minuten na moet blijven (bijvoorbeeld om werk af te maken) dan wordt er altijd naar huis gebeld.

SIRIUS
Schonerwoerdstraat 1a
1107 GA Amsterdam
Telefoon: 020-3116464
www.stichting-sirius.nl

INSPECTIE
De Inspectie is bereikbaar via:
E-mail: info@owinsp.nl
Internet: www.onderwijsinspectie.nl
Telefoon, voor vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis nummer)
Telefoon, voor de externe contactpersoon: 020 – 5555712