OBS De Tamboerijn

Buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen verplicht om een aansluiting met een buitenschoolse opvang te organiseren. Dit betekent niet dat de school ook de opvang verzorgt. De opvang wordt verzorgd door de kinderopvangorganisatie. Onderwijs en opvang zijn en blijven daarbij gescheiden verantwoordelijkheden, ook financieel.

ALGEMEEN+

Buitenschoolse opvang moet worden verzorgd door een kinderopvangorganisatie in de zin van de Wet kinderopvang, waardoor de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd wordt. Alleen als de kinderopvang wordt verzorgd volgens de Wet kinderopvang kunnen ouders in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten via de Belastingdienst. Ook kan de opvang worden verzorgd door een gastoudergezin dat is aangesloten bij een erkend gastouderbureau.

De school en de kinderopvangorganisatie zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wachtlijsten. Het kan dus voorkomen dat de kinderen op een wachtlijst komen te staan. De kinderopvangorganisatie zal dan kijken of de opvangcapaciteit uitgebreid kan worden, eventueel ook in samenwerking met de school.

Indien dit niet mogelijk is zullen ouders:

  • zelf moeten informeren of er bij andere aanbieders wel plaats is
  • contact moeten zoeken met een gastouderbureau dat de kinderen eventueel kan opvangen
  • een andere manier van opvang moeten regelen bijvoorbeeld bij familie, buren of vrienden.
  • De school kan u adressen van andere aanbieders en gastouderbureaus geven.

Wat houdt dit in voor uw kind(eren) op de Tamboerijn ??
De Tamboerijn heeft vanaf 1 augustus 2007 een contract afgesloten met  “Uk” voor de voorschoolse opvang(vso) en naschoolse opvang(nso) en een contract met ff-pauze.nl voor de tussenschoolse opvang (tso). De opvang vindt plaats in het gebouw van uk reigersbos aan de Schonerwoerdstraat 5.

VOORSCHOOLSE OPVANG+

VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO):
Sinds 20 augustus 2007 verzorgt uk voor de Tamboerijn de vso. U kunt met Uk een overeenkomst afsluiten voor 1, 2, 3, 4 of 5 keer voorschoolse opvang per week.
U kunt vanaf 7.00 uur gebruik maken van de voorschoolse opvang en dit gedurende 52 weken. Als u uw kind vanaf 7.00 uur brengt dan wordt een ontbijt aangeboden. Er wordt ontbeten tussen 7.30 en 8.00 uur. Na 8.00 uur wordt het te laat om een kind nog te laten ontbijten.

Aanmeldingsformulieren en informatie over de voorschoolse opvang zijn verkrijgbaar bij de administratie van school.
U dient zelf de inschrijving bij de kinderopvangorganisatie te regelen, de aanvraag in te dienen voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en een bijdrage  te vragen van uw werkgever.
Er is (mei 2013) geen wachtlijst voor de voorschoolse opvang.

OVERBLIJF+

TUSSENSCHOOLSE OPVANG:
Vanaf september 2013verzorgt ff-pauze.nl de tso op de Tamboerijn.

Hieronder staat een stuk dat wij namens ff-pauze.nl op onze website hebben gezet. Voor vragen over de overblijf kunt u contact opnemen met de contactpersoon van ff-pauze.nl

Beste ouders,

De overblijf vanuit Estro Kinderopvang Amsterdam e.o. wordt uitgevoerd onder de naam ff-pauze.nl. Hieronder enkele vragen die ouders regelmatig aan ons stellen:

Hoe kan ik mijn kind aanmelden of het abonnement stop zetten?
Als uw kind overblijft op school dan moet u eerst een aanmeldingsformulier invullen. Wilt u het abonnement stopzetten, het aantal dagen veranderen of wijzigingen in gegevens doorgeven dan kunt u dit doen met een Mutatieformulier. Beide formulieren kunt u afhalen bij de coördinator van de overblijf of bij de administratie op school. Ingevulde formulieren moeten bij de coördinator worden ingeleverd.

Kan mijn kind ook af en toe overblijven op school?
Indien u slechts af en toe overblijf nodig heeft, dan is dit alleen mogelijk als u hiervoor eerst een aanmeldingsformulier invult en bij de coördinator inlevert. U geeft hiermee ook toestemming voor automatische incasso van de kosten voor incidentele overblijf.

Na aanmelding werkt het als volgt: Als uw kind gebruik heeft gemaakt van de overblijf wordt dit via het registratieformulier wekelijks door de coördinator doorgegeven aan de debiteuren administratie. Maandelijks wordt via automatische incasso achteraf, het bedrag voor de keren dat uw kind aanwezig is geweest, van uw bankrekening afgeboekt. De kosten zijn € 3,50 per keer.

Indien uw kind regelmatig overblijft, kunt u i.v.m. kostenbesparingen, overwegen om een abonnement te nemen voor 1 of 2 dagen per week.

Kan ik ook dagen ruilen?
Ruilen van dagen kan alleen binnen dezelfde week.

Ik heb een abonnement voor 2 dagen per week. Kan mijn kind ook af en toe vaker overblijven?
Indien uw kind meer dagen op de overblijf aanwezig is dan waarvoor een abonnement is afgenomen dan zullen deze extra dagen achteraf worden geïncasseerd als incidentele plaatsing à € 3,50 per keer dat uw kind extra aanwezig is geweest.. Indien uw kind regelmatig overblijft, kunt u i.v.m. kostenbesparingen, overwegen om een abonnement te nemen voor 1 of 2 dagen.

Wanneer worden de kosten voor de overblijf geïncasseerd?
De kosten voor een abonnement op de overblijf zijn verdeeld over 10 maandelijkse termijnen per jaar. Het incasso vindt vooraf plaats, rond de 26e van de maand. Over de maanden juli en augustus worden geen kosten geïncasseerd.

Wat gebeurt er met achterstanden in betaling?
Uw kind mag alleen gebruik maken van de overblijf, als u alle openstaande facturen van het vorige schooljaar heeft voldaan. Nog openstaande bedragen worden overgedragen aan het incassobureau.

Waar kan ik terecht voor vragen over mijn betalingsachterstanden?
Voor informatie over betaling of betalingsregeling kunt u contact opnemen met Team debiteuren, telefoonnummer 074-2405515. Mailadres: info@ff-pauze.nl.

Wanneer kom ik in aanmerking voor scholieren vergoeding?
Ouders met een inkomen op bijstandsniveau en met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar en die in Amsterdam wonen, kunnen via het DWI een tegemoetkoming ontvangen per kind. Dit bedrag kan vrij worden besteed aan sportcontributie of schoolkosten. Indien u geen aanvraagformulier heeft ontvangen van het DWI, maar toch meent dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding, kunt u contact opnemen met het team Voorzieningen van Dienst Werk en Inkomen, telefoon 020-3463684. Of ga naar de website van het DWI. Hebt u verder nog vragen, neem dan contact op met Linda Boldewijn,coördinator TSO. De coördinator is tijdens schooldagen tussen 11.30 en 13.30 uur bereikbaar op school. Op deze tijden is ze ook telefonisch bereikbaar op nummer 06-28286252.

Met vriendelijke groet ,
Leonie Koole-Ros
Locatiemanager Uk Reigersbos en BSO Amigos, 06-31683949
Schonerwoerdstraat 5, 1107 ga Amsterdam, T +31 (0)20 45 11 474
leonie.koole-ros@estro-kinderopvang.nl
www.estrogroep.nl

 

NASCHOOLSE OPVANG+

NASCHOOLSE OPVANG (nso):
Vanaf 1 augustus 2007 heeft de school een contract afgesloten met “Uk” voor de naschoolse opvang. De naschoolse opvang duurt tot 18.30 uur. Er is ook een opvang mogelijk tijdens schoolloze dagen en in vakantieperiodes. Na schooltijd wordt uw kind opgehaald door een medewerker van de kinderopvang en meegenomen naar Uk.

Voor de naschoolse opvang dient u een overeenkomst af te sluiten met uk. Aanmeldingsformulieren en informatie over de naschoolse opvang zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school. U dient zelf de inschrijving bij de kinderopvangorganisatie te regelen, de aanvraag in te dienen voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en een bijdrage te vragen van uw werkgever.

Er is een wachtlijst voor naschoolse opvang. Als u uw kind aanmeldt bij uk komt uw kind op de wachtlijst te staan. U kunt ook kiezen voor een andere aanbieder.

ANDERE AANBIEDERS+

ANDERE AANBIEDERS:
Het kan zijn dat er een wachtlijst is voor de voorschoolse-, tussenschoolse-, of naschoolse opvang. U kunt er voor kiezen om op de wachtlijst te komen.
U kunt ook naar een andere aanbieder voor buitenschoolse opvang toe om te informeren of daar wel plaats is voor uw kind. U kunt zich ook inschrijven bij uk thuis, het gastouderbureau van Uk, uw kind wordt dan opgevangen bij een gastoudergezin. Verder kunt u denken aan het onderbrengen van uw kind bij familie, vrienden of buren.

De school heeft adressen van andere organisaties die ook buitenschoolse opvang aanbieden.
Op de website www.uk.nl vindt u meer informatie over Stichting de Lunchclub.