OBS De Tamboerijn
Financiën

Financiën

Elke schooljaar vragen wij aan de ouders een bijdrage om verschillende activiteiten te ondernemen. Van de ouderbijdrage worden onder andere betaald: De entreekosten voor musea , het Artisabonnement, de uitstapjes, de Sinterklaascadeautjes, de schoencadeautjes, de limonade en koekjes bij speciale dagen, de koffie voor de hulp ouders, de bedankjes voor ouders, de klassenpotjes, de extra spullen in de klas, het afscheidsboek van groep 8, de schoolreisjes etc.etc.etc.

OUDERBIJDRAGE+

OUDERBIJDRAGE:
Elke basisschool vraagt een bedrag aan ouderbijdrage van de ouders. Met deze bijdrage wordt heel veel gekocht en gedaan voor de kinderen. Ook op de Tamboerijn hebben we het geld van de ouderbijdrage hard nodig. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Zonder uw bijdrage zouden bepaalde feesten en andere leuke activiteiten niet door kunnen gaan.

Helaas hebben we daarom ook een strenge regel:
Kinderen waarvoor geen ouderbijdrage is betaald kunnen niet mee met uitstapjes en schoolreisjes. Ouders die geen of te weinig ouderbijdrage hebben betaald, kunnen bij uitstapjes apart betalen voor de entree en eventuele rondleiding. Als dit echter niet gebeurt dan blijven de kinderen op school. Bij aparte betaling wordt altijd minimaal € 10 gevraagd. Deze € 10 wordt afgetrokken van het openstaande bedrag. Zo spaart u bij aparte betaling ook de gehele ouderbijdrage bij elkaar. De schoolreisjes kunnen niet apart betaald worden. Kinderen kunnen pas mee met schoolreis als de gehele ouderbijdrage binnen is.

BEDRAGEN+

De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld.

Voor de kinderen die ingeschreven worden in de maanden augustus, september, oktober, november en december wordt een bedrag aan ouderbijdrage gevraagd van:

  • € 50 (groep 1 en 2)
  • € 55 ( groep 3 tot en met 6)
  • € 40 (groep 7 en 8)

Voor kinderen die na de dure decembermaand worden ingeschreven vragen we € 10 minder.
Vanaf februari tot en met het einde van het schooljaar wordt de ouderbijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 6 elke maand € 5 minder. ( In verband met de kosten van het schoolreisje kunnen we afwijken van deze afspraak).
Voor leerlingen die in januari of later instromen in groep 7 of 8 vragen we elke maand € 4 minder.

De uiterlijke betaaldatum is de maand mei van elk schooljaar

REKENINGNUMMER+

REKENINGNUMMER:
U kunt het geld betalen bij de administratie. Veel mensen vinden het prettiger om het geld digitaal over te maken.

U kunt het geld overmaken op
postgirorekening NL11INGB0002153804
t.n.v.: Penningmeester Oudercommissie de Tamboerijn
Reigersbos 301
1107 EZ Amsterdam
onder vermelding van de naam en achternaam van uw kind en de groep.Bewaar uw bank- of giroafschrift zodat u altijd kunt bewijzen dat u heeft betaald

MOEITE MET BETALEN+

MOEITE MET BETALEN:
Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen misschien gebruik maken van subsidies of fondsen.

WERKWEEK+

WERKWEEK:
De kinderen van de 7e en 8e groep gaan op werkweek. In groep 6 kan hiervoor al gespaard worden. De kosten van de werkweek zijn € 100,- per kind. Dit bedrag moet vóór de werkweek betaald zijn. U kunt dit bedrag storten op:

postgirorekening 2153804
t.n.v.: Penningmeester Oudercommissie de Tamboerijn Reigersbos 301
1107 EZ Amsterdam
onder vermelding van “ werkweek voor …..(naam en achternaam van uw kind) uit groep…..”

SPAARSYSTEEM+

SPAARSYSTEEM:
De kosten van de ouderbijdrage en werkweek kunt u uiteraard in één keer betalen.
Wij willen u echter ook de gelegenheid geven om via een spaarsysteem het bedrag per maand te betalen. Ouders die de ouderbijdrage of de werkweek nog niet (helemaal) hebben betaald, kunnen elke maand een envelop met €10 (meer mag ook) met hun kind meegeven. Uw kind levert de envelop met geld in bij de administratie of leerkracht. Voor elke betaling ontvangt u een kwitantie. Bewaar deze kwitanties goed want een kwitantie is het bewijs dat u betaald heeft.

JEUGDSPORTFONDS+

JEUGDSPORTFONDS:
Ieder kind moet kunnen sporten. Sporten bevordert de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind. Sporten brengt spelenderwijs discipline bij. Niet alle kinderen hebben gelijke kansen om te kunnen sporten. Helaas zijn sommige ouders niet in de gelegenheid om een sportclub te kunnen betalen.
Het jeugdsportfonds is er voor om die kinderen een kans te geven om toch lid te worden van een sportclub.
Via school (de gymmeester), onze maatschappelijk werkster of uw huisarts kunt u een aanvraag voor uw kind indienen. Deze aanvraag gaat dan naar de consulent van het jeugdsportfonds. Voor 225 euro op jaarbasis worden het lidmaatschap en de eerste sportattributen vergoed. U hoeft hier niets voor te doen, u kiest samen met uw kind een sportclub die bij uw kind past.
Deze 225 euro wordt NOOIT aan de ouders zelf betaald, het jeugdsportfonds betaalt het geld rechtstreeks aan de club. Ook kinderen die geen legale status hebben, kunnen gebruik maken van deze regeling. Als uw kind na een jaar nog steeds wil blijven sporten, dan kan dit. U moet dan wel een nieuwe aanvraag indienen bij school, maatschappelijk werk of uw huisarts. Wilt u meer weten? Kom dan even langs!