OBS De Tamboerijn

MR-OR-LR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschasraad (MR) is een belangrijk onderdeel van De Tamboerijn.  De MR buigt zich over allerlei beleidszaken van onze school. De MR ondersteunt de directie bij beslissingen over personeel,

gebouw , financiën en  de pedagogische/didactische koers die er wordt gevaren.

De MR komt in schooljaar 2017 -2018 op enkele dinsdagen bijeen van 18.30 tot 20.00 uur.

De vergadering van de MR is openbaar; iedere schoolbetrokkene is als toehoorder welkom.

Als toehoorder kunt u niet deelnemen aan de vergadering zelf. Meestal is de directeur van De Tamboerijn aanwezig tijdens de vergaderingen om toelichting te geven op afspraken en beleidsstukken.

De MR wordt gevormd door 5 ouders en 5 leerkrachten.  De volgende ouders hebben zitting in onze MR:

 

  • Sancia Adjiembaks
  • Magalie Molly
  • Sharon Hoen
  • Angelie Rahimbaks
  • Roos Soekhie -Backer

Namens ons team hebben de volgende leerkrachten zitting in onze MR:

  • Lia Hoek
  • Santoshi van Ee
  • Mark Kempers
  • Kalo Naastepad
  • Staat open voor een sollicitatie

 

De eerste vergaderdatum van de MR is op 19 september. De data van de andere vergaderingen

zijn: 31-10, 21-11, 16-1, 20-3, 17-4, 19-6.
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen voor onze MR….Neem dan contact op met de MR.

Dit doet u middels een mail aan Kalo Naastepad (secretaris MR) k.naastepad@detamboerijn.nl

 

OR

Binnenkort staat hier informatie over de Ouderraad.

 

LR

Binnenkort staat hier informatie over de leerlingenraad.