OBS De Tamboerijn
Schoolgids

Schoolgids

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is de schoolgids volledig digitaal.
Als u de schoolgids wilt bekijken en/of downloaden kunt u hieronder op de link klikken.

De schoolgids van 2018-2019 kunt u hier downloaden.

In het kader Wet op passend onderwijs hebben wij als school een ondersteuningsprofiel gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.

De Tamboerijn maakt deel uit van Stichting Sirius. Sirius is het overkoepelende schoolbestuur voor alle openbare basisscholen in Amsterdam Zuidoost.
Elk jaar maakt Sirius een jaarverslag. Het jaarverslag van 2015-2016 kunt u hier bekijken.

Op de website (de kopjes boven in) vindt u veel informatie over De Tamboerijn. Via onze nieuwsbrief, de “TamTam”, wordt u verder geïnformeerd over de gang van zaken op school. Voor meer uitgebreide en inhoudelijke informatie kunt u op school het “Schoolplan” ophalen. Als u vragen heeft over De Tamboerijn kunt u altijd aan de leerkrachten vragen of een afspraak maken.

Als u de website doorleest, zult u merken, dat er van alles gebeurt op De Tamboerijn.
Dit is nodig om een van onze belangrijkste doelstellingen te verwezenlijken:

Kinderen, ouders, studenten en medewerkers komen met plezier naar school en kunnen zich optimaal ontwikkelen.

Ook dit schooljaar zullen we weer ons best doen om dit te bereiken!

Met vriendelijke groet,
Het team van “De Tamboerijn”