Financiën

Elke schooljaar vragen wij aan de ouders een bijdrage om verschillende activiteiten te ondernemen. Van de ouderbijdrage worden onder andere betaald: De entreekosten voor musea , het Artis-abonnement, de uitstapjes, de Sinterklaas cadeautjes, de schoencadeautjes, de limonade en koekjes bij speciale dagen, de koffie voor de hulp ouders, de bedankjes voor ouders, de klassen potjes, de extra spullen in de klas, het afscheidsboek van groep 8, de schoolreisjes etc. etc. etc.

OUDERBIJDRAGE:
Elke basisschool vraagt een bedrag aan ouderbijdrage van de ouders. Met deze bijdrage wordt heel veel gekocht en gedaan voor de kinderen. Ook op de Tamboerijn hebben we het geld van de ouderbijdrage hard nodig. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Zonder uw bijdrage zouden bepaalde feesten en andere leuke activiteiten niet door kunnen gaan. Denkt u hierbij ook aan een bus die wij moeten huren voor vervoer.

De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld.

Voor de kinderen die ingeschreven worden in de maanden augustus, september, oktober, november en december wordt een bedrag aan ouderbijdrage gevraagd van:

  • € 55 (groep 1 en 2)
  • € 60 ( groep 3 tot en met 6)
  • € 45 (groep 7 en 8)

Voor kinderen die na de dure decembermaand worden ingeschreven vragen we € 10 minder.
Vanaf februari  wordt de ouderbijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 6 elke maand € 5 minder tot minimaal €20.

De uiterlijke betaaldatum is de maand mei van elk schooljaar.

REKENINGNUMMER:
U kunt het geld betalen bij de administratie. Veel mensen vinden het prettiger om het geld digitaal over te maken.

U kunt het geld overmaken op
girorekening NL11INGB0002153804
t.n.v.: Oudercommissie de Tamboerijn
Reigersbos 301
1107 EZ Amsterdam
onder vermelding van de naam en achternaam van uw kind en de groep.Bewaar uw bank- of giroafschrift zodat u altijd kunt bewijzen dat u heeft betaald.

MOEITE MET BETALEN:
Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen misschien gebruik maken van subsidies of fondsen. U kunt terecht bij onze ouderconsulent Arna van den Bos.
Zij is aanwezig op de dinsdag,woensdag en vrijdag. U kunt haar ook telefonisch bereiken onder nummer 06-23099081.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Ga met de Stadspas van uw kind naar [naam medewerker van school]. De medewerker van school scant de Stadspas. De gemeente betaalt het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, aan school. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een stadspas, kijk dan op de volgende website.

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

WERKWEEK:
De kinderen van de 7e en 8e groep gaan op werkweek. In groep 6 kan hiervoor al gespaard worden. De kosten van de werkweek zijn € 110,- per kind. Dit bedrag moet vóór de werkweek betaald zijn. U kunt dit bedrag storten op:

girorekening NL11INGB0002153804
t.n.v.: Oudercommissie de Tamboerijn Reigersbos 301
1107 EZ Amsterdam
onder vermelding van “ werkweek voor …..(naam en achternaam van uw kind) uit groep…..”

SPAARSYSTEEM:
De kosten van de ouderbijdrage en werkweek kunt u uiteraard in één keer betalen.
Wij willen u echter ook de gelegenheid geven om via een spaarsysteem het bedrag per maand te betalen. Ouders die de ouderbijdrage of de werkweek nog niet (helemaal) hebben betaald, kunnen elke maand een envelop met €10 (meer mag ook) met hun kind meegeven. Uw kind levert de envelop met geld in bij de administratie of leerkracht. Voor elke betaling ontvangt u een kwitantie. Bewaar deze kwitanties goed want een kwitantie is het bewijs dat u betaald heeft.

JEUGDSPORTFONDS:
Ieder kind moet kunnen sporten. Sporten bevordert de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind. Sporten brengt spelenderwijs discipline bij. Niet alle kinderen hebben gelijke kansen om te kunnen sporten. Helaas zijn sommige ouders niet in de gelegenheid om een sportclub te kunnen betalen.
Het jeugdsportfonds is er voor om die kinderen een kans te geven om toch lid te worden van een sportclub.
Via school (de gymmeester), onze maatschappelijk werkster of uw huisarts kunt u een aanvraag voor uw kind indienen. Deze aanvraag gaat dan naar de consulent van het jeugdsportfonds. Voor 225 euro op jaarbasis worden het lidmaatschap en de eerste sportattributen vergoed. U hoeft hier niets voor te doen, u kiest samen met uw kind een sportclub die bij uw kind past.
Deze 225 euro wordt NOOIT aan de ouders zelf betaald, het jeugdsportfonds betaalt het geld rechtstreeks aan de club. Ook kinderen die geen legale status hebben, kunnen gebruik maken van deze regeling. Als uw kind na een jaar nog steeds wil blijven sporten, dan kan dit. U moet dan wel een nieuwe aanvraag indienen bij school, maatschappelijk werk of uw huisarts. Wilt u meer weten? Kom dan even langs!