Financiën

Elke schooljaar vragen wij aan de ouders een bijdrage om verschillende activiteiten te ondernemen. Van de ouderbijdrage worden onder andere betaald: De entreekosten voor musea , het Artis-abonnement, de uitstapjes, de Sinterklaas cadeautjes, de schoencadeautjes, de limonade en koekjes bij speciale dagen, de koffie voor de hulp ouders, de bedankjes voor ouders, de klassen potjes, de extra spullen in de klas, het afscheidsboek van groep 8, de schoolreisjes etc. etc. etc.

OUDERBIJDRAGE:
Elke basisschool vraagt een bedrag aan ouderbijdrage van de ouders. Met deze bijdrage wordt heel veel gekocht en gedaan voor de kinderen. Ook op de Tamboerijn hebben we het geld van de ouderbijdrage hard nodig. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Zonder uw bijdrage zouden bepaalde feesten en andere leuke activiteiten niet door kunnen gaan. Denkt u hierbij ook aan een bus die wij moeten huren voor vervoer.

De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld.

Voor de kinderen die ingeschreven worden in de maanden augustus, september, oktober, november en december wordt een bedrag aan ouderbijdrage gevraagd van:

  • € 55 (groep 1 en 2)
  • € 60 ( groep 3 tot en met 6)
  • € 45 (groep 7 en 8)

Voor kinderen die na de dure decembermaand worden ingeschreven vragen we € 10 minder.
Vanaf februari  wordt de ouderbijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 6 elke maand € 5 minder tot minimaal €20.

 

SCHOOLKASSA/REKENINGNUMMER:
U kunt het geld ook betalen bij de administratie. Veel mensen vinden het prettiger om het geld digitaal over te maken.

De school maakt gebruik van schoolkassa. Ouders krijgen via de Parro app een link gestuurd, door op deze link te klikken kunnen de ouders direct doorschakelen  naar hun eigen bank en de betaling regelen.

U kunt het geld ook zelf overmaken op
girorekening NL11INGB0002153804
t.n.v.: Oudercommissie de Tamboerijn
Reigersbos 301
1107 EZ Amsterdam

onder vermelding van de naam en achternaam van uw kind en de groep. Bewaar uw bank- of giroafschrift zodat u altijd kunt bewijzen dat u heeft betaald.

MOEITE MET BETALEN:
Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen misschien gebruik maken van subsidies of fondsen. U kunt terecht bij onze ouderconsulent Arna van den Bos.
Zij is aanwezig op de dinsdag, woensdag en vrijdag. U kunt haar ook telefonisch bereiken onder nummer 06-23099081.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Ga met de Stadspas van uw kind naar [naam medewerker van school]. De medewerker van school scant de Stadspas. De gemeente betaalt het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, aan school. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een stadspas, kijk dan op de volgende website.

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

WERKWEEK:
De kinderen van de 7e en 8e groep gaan op werkweek.  De kosten van de werkweek zijn      € 110,- per kind. Dit bedrag moet vóór de werkweek betaald zijn. Ook hiervoor zullen wij der schoolkassa inzetten of u kunt dit bedrag storten op:

girorekening NL11INGB0002153804
t.n.v.: Oudercommissie de Tamboerijn Reigersbos 301
1107 EZ Amsterdam
onder vermelding van “ werkweek voor …..(naam en achternaam van uw kind) uit groep…..”

JEUGDSPORTFONDS:
Ieder kind moet kunnen sporten. Sporten bevordert de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind. Sporten brengt spelenderwijs discipline bij. Niet alle kinderen hebben gelijke kansen om te kunnen sporten. Helaas zijn sommige ouders niet in de gelegenheid om een sportclub te kunnen betalen.
Het jeugdsportfonds is er voor om die kinderen een kans te geven om toch lid te worden van een sportclub.
Via school (ouderconsulent/de gymmeester), kunt u een aanvraag voor uw kind indienen.     U kunt dit ook zelf aanvragen bij www.stichtingsina.nl

Deze aanvraag gaat dan naar de consulent van het jeugdsportfonds. Voor maximaal 300 euro op jaarbasis worden het lidmaatschap en de eerste sportattributen vergoed. U hoeft hier niets voor te doen, u kiest samen met uw kind een sportclub die bij uw kind past.
Deze 300 euro wordt NOOIT aan de ouders zelf betaald, het jeugdsportfonds betaalt het geld rechtstreeks aan de club. Ook kinderen die geen legale status hebben, kunnen gebruik maken van deze regeling. Als uw kind na een jaar nog steeds wil blijven sporten, dan kan dit. U moet dan wel een nieuwe aanvraag indienen bij school (oudenconsulent/gymmeester) of bij de stichting zelf. Wilt u meer weten? Kom dan even langs!