INFORMATIE OVER GROEP 4

LEZEN:

Het eerste half uur van de dag wordt er schoolbreed gelezen. Onze leerlingen hebben de kans om zich op verschillende manieren te ontwikkelen op leesgebied; tutorlezen, het computerprogramma “Bouw”, niveau lezen en het lezen m.b.v. ouders. Leesmethode Estafette wordt gebruikt om het leesniveau van de leerlingen te bevorderen en volgen. Nieuwsbegrip wordt gebruikt voor het aanleren en oefenen van begrijpend lezen.

TAAL:

Met de methode “Taal actief”worden de taal, spelling en woordenschat lessen aangeboden.

 

REKENEN:

We hanteren de methode “Alles telt” om de leerlingen te leren rekenen. De tafels 1 t/m 5 en 10, klokkijken kwartieren en digitale tijd, redactiesommen en het rekenen tot 100 staan dit leerjaar centraal.

WERELDORIENTATIE:

De leerlingen maken kennis met hun omgeving op het gebied van natuur en techniek. De methode “de Zaken”biedt onderwerpen aan die de leerlingen al kennen van groep 3. In groep 4 wordt er dieper ingegaan op deze aangeboden onderwerpen.

SCHRIJVEN:

Met de methode “Pennenstreken” gaan de leerlingen in groep 4 verder met het verbonden schrift en worden de hoofdschrijfletters aangeleerd.

Gymnastiek:

De kinderen hebben tweemaal per week gymnastiek van een vakleerkracht. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op die dagen geen sieraden dragen. Alle kinderen moeten gymspullen en een handdoek meenemen. Gymnastiek en douchen zijn verplicht.

Creatieve vakken:

Handvaardigheid en muziek worden één keer in de twee weken gegeven door onze vakleerkrachten.

Computer:

Via school kunnen de kinderen een inlogcode krijgen voor Ambrasoft en Basispoort om thuis te oefenen.

Klassendienst:

Samen zorgen wij ervoor dat we onze klas netjes en schoon houden. Twee leerlingen zorgen een week voor de klas. Tijdens en maximaal een kwartier na schooltijd helpen de leerlingen met opruimen.