In groep vijf wordt veel met dagtaken gewerkt. De kinderen krijgen diverse lessen aangeboden en moeten er voor zorgen dat alles aan het eind van de dag klaar is.

Als een kind klaar is met de dagtaak kan het altijd keuzewerk pakken uit de kieskast of een activiteit kiezen van de kieskaart.

TAAL:
Tijdens de taallessen maken wij gebruik van de methode “Taal Actief”. Het leerjaar is verdeeld in 8 hoofdstukken. De hoofdstukken van taal, spelling en woordenschat hebben een bepaalde overlap.
Na de instructie kunnen kinderen zelfstandig aan het werk. Uw kind krijgt regelmatig een dictee. De kinderen moeten de categorieën thuis leren. Als het dictee onvoldoende wordt gemaakt, dan krijgt de leerling extra oefenstof.

LEZEN:
Er wordt per dag een half uur gelezen in het bibliotheekboek en voorgelezen door de leerkracht. Soms mogen kinderen ook iets vertellen over hun boek.
Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode “Nieuwsbegrip” .
We werken op dit moment de leesmethode: Estafette. Met behulp van deze methode lezen we met groepjes leerlingen.

REKENEN:
We gebruiken hierbij de methode: “Alles Telt”. Deze methode is klassikaal.
In groep 5 hebben de kinderen een lesboek en een werkboek.
De sommen tot 20 worden nog steeds geoefend om het automatiseren te bevorderen. De tafels van 1 tot en met 10 worden ingeoefend. Het is verstandig om de tafels ook thuis goed te oefenen. De kinderen kunnen hun tafeldiploma A –de tafels van 1 t/m 10 op volgorde -en B de tafels van 1 t/m 10 door elkaar halen. Voor de kerst moeten de kinderen tafeldiploma A behaald hebben en voor juni tafel diploma B.  Bij de deelsommen (24: 3) zijn de tafels ook heel belangrijk om te hebben geleerd.
Na de kerst wordt in groep 5 ook aandacht besteed aan meten (cm, dm, km), klokkijken (kwartieren, minuten en digitaal klokkijken komen aan de orde) en hoofdrekenen. Voor klokkijken kunnen de kinderen ook drie diploma’s halen (nl. het bronzen diploma voor de kwartieren en hele en halve uren; het zilveren diploma voor een aantal minuten voor en over het hele en halve uur; en het gouden diploma voor het digitale klokkijken). Het is ook goed om dit thuis te oefenen na de kerst.

COMPUTER:
In groep 5 wordt er net als voorgaande groepen gewerkt met de computer. De kinderen kunnen op de computer met programma’s werken welke aansluiten bij de methode’s. Ook kunnen de kinderen op internet om informatie te zoeken voor bijvoorbeeld een werkstuk. Via school kunnen de kinderen een inlogcode krijgen voor Ambrasoft en Basispoort om thuis te oefenen.

HANDVAARDIGHEID: 
Elke twee weken is er een moment waarop er in de klas aandacht wordt besteed aan creatieve ontwikkeling. Dit gebeurt onder leiding van een vakleerkracht.

WERELDORIËNTATIE:
Voor wereldoriëntatie gebruiken wij de volgende boeken:
Wereldzaken (aardrijkskunde)
Tijdzaken (geschiedenis)
Natuurzaken (natuuronderwijs)
Bij aardrijkskunde gaat het vooral over Nederland en de provincies. Bij geschiedenis wordt er o.a. kennis gemaakt met de “jagers en verzamelaars”en de “Egyptenaren”
Verder kijken we naar de uitzendingen van School TV,  de Beeldbank en Klokhuis.
Af en toe zullen we een thema (bijv. pesten) bespreken. Ook is er voorlichting over de verschillende wereldreligies. Thematisch wordt er één religie per schooljaar aangeboden.

SPREEKBEURT:
Elke leerling houdt dit jaar een spreekbeurt. Spreekbeurten vinden pas plaats na de kerstvakantie. Een spreekbeurt kan over van alles gaan. Het is vooral belangrijk dat een kind duidelijk kan vertellen. Een spreekbeurt moet ongeveer 10 minuten duren, kies dus wel een onderwerp uit waarmee je 10 minuten kunt vullen.
U mag als ouder natuurlijk altijd helpen met het zoeken naar informatie en het voorbereiden.

GYMNASTIEK:
De kinderen hebben tweemaal per week gymnastiek van een vakleerkracht.
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op die dagen geen sieraden dragen. Alle kinderen moeten gymspullen en een handdoek meenemen. Gymnastiek en douchen zijn verplicht.

SCHOOLZWEMMEN:
Dit jaar gaat groep 5 zwemmen. Deze zwemcursus is op maandagmiddag en duurt een jaar. De lessen worden gegeven in het Bijlmerbad door zweminstructeurs. Het vervoer gaat per bus. De kinderen moeten hun zwemspullen en een handdoek meenemen. De zwembroek, die het kind draagt, mag niet over de knieën komen.
Ook hier geldt: sieraden thuis laten. Geef de kinderen op maandag ook geen dure kleding of schoenen mee!, de school is niet verantwoordelijk voor verlies!
U mag gerust een keer mee om naar uw zoon en/of dochter te komen kijken.

KLASSENDIENST:
Om de beurt hebben kinderen klassendienst. Ze maken het bord schoon, vegen de klas aan en ruimen hier en daar wat op. Zij zijn die dag dan iets later thuis. Ook kan het zijn dat uw kind de klassendienst van een ander moet vervangen.

HULP VAN OUDERS:
Er zijn vaak ouders nodig om kinderen te begeleiden bij uitstapjes. In onze nieuwsbrief en/of de Parro app kunt u lezen wanneer hulp nodig is.

HUISWERK:

Het huiswerk wordt op de Parro app aangeboden. Kinderen krijgen huiswerk voor de volgende vakken: Wereldoriëntatie, Tafels, dictee, woordenschat en onderdelen van de taaltoets “taal verkennen”. Af en toe zullen we stencils meegeven om extra te oefenen. De toetsen van de drie vakken die bij Wereldoriëntatie horen zullen niet in dezelfde week plaats vinden.

De kinderen hebben uw hulp nodig bij het leren van het huiswerk.