De kinderen werken veel met dagtaken. Zo ontwikkelen ze eigen verantwoordelijkheid om aan het eind van de dag al hun werk af te hebben. De kinderen maken regelmatig een toets. Voor sommige toetsen moeten zij huiswerk maken of leren. We hopen dat de ouders er op letten dat het huiswerk ook echt geleerd wordt.
U kunt uw kind helpen door het thuis te overhoren.

REKENEN:
We gebruiken de methode “ Alles Telt”. In groep 6 komen o.a. de sommen tot 100.000, breuken en gewichten aan de beurt. De methode is klassikaal, maar er is wel een verdeling in niveaus. De kinderen werken in een lesboek en in een werkboek. Om ervoor te zorgen dat de kinderen goed mee kunnen komen is het noodzakelijk dat zij de tafels (welke in groep 4 en 5 zijn geleerd) nog steeds beheersen. Digitale tijd wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen het rekenen.

TAAL:
Tijdens de taallessen maken wij gebruik van de methode “Taal Actief”. Elk jaar heeft 10 hoofdstukken over verschillende onderwerpen. De lessen van taal, spelling en woordenschat hebben enige overlap.
Uw kind krijgt regelmatig een dictee. De categorieën kunnen thuis worden geleerd. Wanneer onvoldoende resultaat behaald wordt, krijgt de leerling extra oefenstof. De leerlingen kunnen de woorden leren middels een woordenpakket. Ook op de site meestermarcelmarkvoort.yurls.net  kunt u oefenstof vinden.

LEZEN:
Er wordt per dag een half uur besteed aan verschillende leesactiviteiten: Estafette lezen, tutor lezen, duo-lezen, lezen in hun bibliotheekboek en / of de leerkracht leest voor.
Af en toe lezen de kinderen ook een stukje voor uit een favoriet boek.
Voor het vak  ‘begrijpend lezen’ maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”.  De leerlingen kunnen de digitale versie van de teksten thuis en op school maken.

WERELDORIËNTATIE:
Voor Wereldoriëntatie gebruiken we Nieuwe Zaken.
Bij Wereldzaken behandelen wij Nederland en de topografie van Nederland.
Bij Tijdzaken behandelen we de prehistorie tot en met de vroege Middeleeuwen. Bij Natuurzaken komen de leerlingen in aanraking met de natuur en wetenschap.
De kinderen krijgen aan het eind van elk hoofdstuk een samenvatting mee naar huis met de bedoeling dat deze samenvatting dan geleerd wordt. Over het hoofdstuk wordt dan een toets afgenomen.

HANDVAARDIGHEID:
Deze lessen worden door de klassenleerkracht gegeven.

GYMNASTIEK:
Er wordt 2 keer in de week door een vakleerkracht gymnastiek gegeven. Op deze dag wordt verwacht dat de kinderen gymkleding en een handdoek meenemen.
Sieraden moeten dan thuis gelaten worden. Gymnastiek en douchen zijn verplicht.

COMPUTER:
Bij Alles Telt, onze rekenmethode, hoort een goed computerprogramma waar de kinderen soms mee werken.
Bij de taalmethode zit een programma voor woordenschat en spelling waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Via school kunnen de kinderen een inlogcode krijgen voor Ambrasoft en Basispoort om thuis te oefenen.

SCHOOLTUINEN:
In groep 6 beginnen de kinderen in het voorjaar met de schooltuinlessen. Ze lopen met de leerkracht naar het schooltuinencomplex in de buurt van Nellestein. Daar krijgen ze les van een echte tuinman. Ieder kind krijgt een stukje grond om allerlei groenten op te verbouwen. Als de kinderen gaan oogsten krijgt u de groente thuis en kunt u er lekker van eten. De schooltuinlessen gaan door tot de herfstvakantie in groep 7.

Nodig:
– goede stevige schoenen/ laarzen
– een rugtas
– een schaar
– kleding die vies mag worden

KLASSENDIENST:
Elke week hebben twee kinderen klassendienst. Elk kind komt dus vier of vijf maal per jaar aan de beurt. Uw kind komt die week dus elke dag wat later thuis. Aan de klassendeur hangt een lijst met data wanneer uw kind klassendienst heeft.

HULP VAN OUDERS:
Tijdens het schooljaar is er regelmatig hulp nodig. We hopen dan ook dat u zo nu en dan tijd heeft om te komen helpen. Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn er klassenouders. Deze ouders helpen regelmatig op school.
We kunnen bij de schooltuinen altijd hulp gebruiken.