In groep 7 wordt vaak gewerkt met dagtaken. Na de uitleg zorgen de kinderen er zelf voor dat zij aan het eind van de dag hun werk af hebben. De kinderen maken regelmatig een toets. Voor sommige toetsen moeten zij in groep 7 hun werk thuis leren. We hopen dat de ouders er op letten dat het huiswerk ook echt geleerd wordt.

REKENEN:
Wij werken met de methode “Alles Telt”. De methode is in principe klassikaal. We werken met een lesboeken en een werkboek (het plusboek). Voor de kinderen die erg goed zijn in rekenen zijn er werkboeken met extra uitdagende opgaven. In dit leerjaar komen o.a. de procenten, breuken en decimale breuken aan de orde. Het is belangrijk dat uw kind in dit jaar het klokkijken, de basisvaardigheden en de tafels heel goed beheerst.

TAAL:
Tijdens de taallessen maken wij gebruik van de methode “Taal Actief”.De leerlingen krijgen ook de opdracht om een spreekbeurt  te houden. De kinderen krijgen regelmatig een dictee. Wanneer een dictee onvoldoende is gemaakt krijgen de kinderen extra oefenstof.

LEZEN:
Er wordt per dag een half uur besteed aan leesactiviteiten: lezen in het bibliotheekboek, voorlezen door de leerkracht en de methode “Estafette”. Soms lezen de kinderen ook een stukje voor uit een favoriet boek of houden een boekbespreking. Vaak is het nodig om thuis nog te oefenen met lezen. Voor het begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”.

WERELDORIËNTATIE:
Voor wereldoriëntatie gebruiken wij:.
Aardrijkskunde: Wereldzaken
Geschiedenis: Tijdzaken
Bij aardrijkskunde komen de landen van Europa aan de orde.
Bij geschiedenis behandelen we de Riddertijd tot de Republiek.
Bij de lessen wereldoriëntatie horen ook videolessen.
De kinderen krijgen regelmatig een samenvatting mee naar huis. De kinderen kunnen zich voorbereiden op de toets door deze samenvatting goed te leren.

Engels:

In groep 7 wordt het vak Engels geïntroduceerd. Wij zijn twee methodes aan het uitproberen.

VERKEER:
In groep 7 wordt het theoretisch examen afgenomen. De kinderen werken met een boekje en krijgen daar regelmatigtoetsen over. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd de verkeersregels al kennen. Veel van onze oud leerlingen gaan op de fiets naar de middelbare school. Op deze manier kunnen zij dat verantwoord doen.

U kunt ook kijken op de website http://www.tussenschoolenthuis.nl en op de site http://www.vvn.nl

HANDVAARDIGHEID:
De lessen beeldende vorming worden gegeven door de klassenleerkracht.  Wanneer u erg handig bent, of graag wilt helpen, bent u van harte welkom om de kinderen te ondersteunen in het maken van creatieve kunstwerken.

GYMNASTIEK:
2 keer in de week krijgen de kinderen gymnastiek van een vakleerkracht.
Op de “gymdag” wordt verwacht, dat de kinderen gymkleding en een handdoek meenemen. Sieraden moeten op deze dagen thuis gelaten worden.
Gymnastiek en douchen zijn verplicht.

COMPUTER:
Bij de taalmethode gebruiken we o.a. een programma waar de kinderen de dicteewoorden mee oefenen. Er is ook een woordenschatprogramma en een spellingsprogramma. Via school kunnen de kinderen een inlogcode krijgen voor Ambrasoft en Basispoort om thuis te oefenen.

SCHOOLTUINEN:
In groep 6 zijn de kinderen begonnen met de schooltuinlessen. In het begin van de 7e groep gaan de kinderen oogsten. Dan krijgt u de groenten thuis en kunt u er lekker van eten. Zorg dus voor een stevige rugtas, zo kan de oogst makkelijk meegenomen worden.

KLASSENDIENST:
Om de beurt hebben kinderen klassendienst. Zij vegen de klas aan en ruimen hier en daar wat op. Zij zijn die dag dan iets later thuis.

WERKWEEK:
De kinderen van groep 7 gaan een week op stap. We huren van maandag tot en met vrijdag een huis waar grote groepen kinderen terecht kunnen. Tijdens deze week worden allerlei activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Deze werkweek hoort bij het programma van de Tamboerijn. We gaan er van uit dat alle kinderen meegaan. De kosten van deze week bedragen € 110,-. U kunt via school elke maand € 10 sparen of u kunt dit bedrag in één keer betalen. Mobieltjes zijn verboden. Wanneer er een dringende situatie is kunt u één van de leerkrachten  bereiken. Mocht het nodig zijn dan nemen wij contact met u op.

HULP VAN OUDERS:
Tijdens het schooljaar is er regelmatig hulp nodig. We hopen dan ook dat u zo nu en dan tijd heeft om te komen helpen. Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn er klassenouders. Deze ouders helpen regelmatig op school.