Groepen

Het onderwijs wordt meestal in jaargroepen gegeven maar ook een combinatiegroep is mogelijk. In een combinatiegroep zitten twee jaargroepen bij elkaar in de klas.  

Onderbouw

Op de Tamboerijn zijn vier kleutergroepen. In een kleutergroep zit altijd leerjaar 1 en 2 bij elkaar. Er is een groep 1/2a, 1/2b, 1/2c en 1/2d.  Door spel, bewegen en leren, begeleiden wij de kinderen in een brede ontwikkeling.  

De groepen in de onderbouw hebben een apart speelplein met een hek eromheen. Op het speelplein is altijd toezicht. De kinderen kunnen hier spelen in de zandbak, op fietsjes of stepjes of met ander materiaal.   De lessen in de groep geven wij met behulp van de leerstofmethode Schatkist. Wij gebruiken ook andere methodes voor lessen sociaal emotionele vaardigheden, beeldende vorming en gymnastiek. 

 

Middenbouw 

De middenbouw bestaat uit de jaargroepen 3, 4 en 5. In de middenbouw leert uw kind lezen, rekenen en schrijven. Er wordt ook veel aandacht besteed aan begrijpend lezen, spelling, wereldoriëntatie, muziek, sociaal emotionele vaardigheden, beeldende vorming en gymnastiek. In groep 5 krijgen de kinderen (school) zwemmen. Uw kind leert in deze jaren zelfstandig te werken. De leerling maakt opdrachten in werkboeken, schriften of op een computer. 

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten de jaargroepen 6, 7 en 8. In de bovenbouw ligt de focus op het voortgezet leren en op het vergroten van de zelfstandigheid.  

Voortgezet lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling, wereldoriëntatie, Engels, muziek, sociaal emotionele vaardigheden, beeldende vorming en gymnastiek staan allen op het rooster. De groepen 6 gaan wekelijks naar de schooltuinen. In groep 7 en 8 gaat uw kind een week op schoolkamp.  Uw kind leert zelfstandig te werken. De leerling maakt opdrachten in werkboeken, schriften of op een computer. Leerlingen leren plannen en leren-leren, zodat zij voorbereid de stap naar de middelbare school kunnen maken.