Over groep 1 en 2

WERKWIJZE:

Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag hij / zij naar de basisschool. Uw kind komt dan in    een heterogene groep 1/2 in de jongste groep. Als uw kind vóór november 5 jaar wordt zit hij/zij in de oudste groep en zal hij/zij voorbereid worden op groep 3.

Op de Tamboerijn zijn op dit moment vijf 1/2 groepen .

Kinderen van 4 jaar geven we de gelegenheid om zoveel mogelijk ervaringen op te doen. Spelenderwijs leren zij van alles. Tijdens het spelen in de hoeken (poppenhoek, bouwhoek, enz.) wordt er veel aandacht aan samenspelen en samenwerken besteed.

Verder doen kinderen allerlei ervaringen op tijdens het spelen en werken.

Spelen, samenspelen, fantasie, voorlezen, spelend leren… dit alles is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

We hopen dat de kinderen thuis ook veel kunnen spelen en ook regelmatig kunnen buitenspelen met andere kinderen.

VOORLEZEN:

Lezen (voorlezen) is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van kleuters. De meeste kleuters kunnen nog niet zelf lezen. Ouders kunnen helpen de woordenschat van hun kind te vergroten door veel boekjes voor te lezen. Samen naar prentenboeken kijken en verhalen verzinnen bij de plaatjes is ook heel leerzaam. Op school zijn verteltasjes. Daar wordt in de groepen mee gewerkt en ook ouders kunnen daar met de kinderen mee werken door een verteltas 1 week mee naar huis te nemen. In de verteltasjes zitten prentenboeken, een cd en allerlei spelletjes. Weet u dat een lidmaatschap bij de bibliotheek voor kinderen gratis is? Bij de bibliotheek kunnen gratis boeken worden geleend voor een periode van 3 weken.

OCHTENDPAUZE:

Tijdens pauzehapjes mogen de kinderen iets drinken (geen prik!) en iets (gezond) te eten (geen snoep of koekjes) meenemen. Het eerste pauzehapje bestaat uit fruit en water. Het tweede uit brood en water of een pakje drinken.

PIRAMIDE:

In groep 1/2 wordt gewerkt met de methode “Piramide”. Doel van “Piramide” is met name het verbeteren van het taalonderwijs aan kleuters. De methode “Piramide” werkt met thema’s zoals: welkom, herfst, Sint en kerst ,lente , kunst, ziek en gezond en zomer. De activiteiten zijn nauw verbonden met de belevingswereld van de kinderen. In de thema’s zit een doorlopende ontwikkelingslijn van de peuterspeelzaal tot en met groep 2 van de basisschool. Dat betekent dat op de peuterspeelzaal ook met thema’s gewerkt wordt, maar dan op een ander niveau. “Piramide” is een programma voor alle kinderen, maar het is in het bijzonder geschikt voor kinderen die extra ondersteuning op het gebied van taal nodig hebben. Met een combinatie van spelen, werken en leren,  proberen we de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. In “Piramide” komen 8 ontwikkelingsgebieden aan de orde die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen: taalontwikkeling, denkontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en oriëntatie op ruimte en tijd. Elke ochtend beginnen we tot kwart voor negen met de spelinloop. De kinderen kiezen dan met hun ouder iets om mee te spelen. Hierna gaan de kinderen en de leerkracht aan de slag met een onderdeel van het thema.

Van de oudste kleuters wordt verwacht dat zij zich voldoende kunnen concentreren, zelfstandig een werkje kunnen maken en de aangeleerde begrippen voldoende beheersen. Wij maken gebruik van de kleurenklok voor de uitgestelde aandacht. Tijdens deze tijd mogen de kinderen de leerkracht niet storen, dus moeten zij zelf oplossingen bedenken. Wij leren de kinderen begrippen aan die ze nodig hebben om te leren lezen en rekenen. Dit zijn begrippen als: eerste – middelste – laatste – dezelfde – anders – erachter – ervoor – meer – minder – evenveel – het meeste – het minste – erbij – eraf enz. Wij leren deze begrippen o.a. aan de hand van spelletjes aan. Dit is allemaal nodig om naar groep 3 te kunnen. We kijken ook naar schooltelevisieprogramma’s.

Aan het eind van groep 2 moeten de kinderen onder andere een verhaal kunnen vertellen in een kring en gebruik kunnen maken van begrijpelijke taal. Ze moeten kunnen rijmen, goede samengestelde zinnen kunnen maken en de taal kunnen begrijpen. Aan het eind van groep 2 moeten ze 15 letters van het alfabet kennen en de cijfers tot en met 20 kunnen tellen en de cijfersymbolen tot 15 kunnen benoemen.

TUTOR:

In elke groep is voor een aantal uren per week een tutor aanwezig die extra ondersteuning geeft aan kinderen die dit nodig hebben. Voordat de groep met een project aan de slag gaat, neemt de tutor die kinderen apart. Ze raken dan alvast vertrouwd met de begrippen. Komt het onderwerp later in de groep aan de orde dan herkennen ze die begrippen. Dat geeft kinderen een veilig gevoel. Ze worden vrijer en zelfverzekerder en ze zijn beter in staat om mee te doen aan de les.

CREATIEF WERKEN:

“Piramide” is zo opgezet dat de leerkracht de beschikking heeft over een aantal activiteiten waaruit een keuze gemaakt kan worden. Daarnaast kan de leerkracht er ook creatief mee werken. De leerkracht kan ingaan op de ideeën van de kinderen, maar ook zelf nieuwe activiteiten toevoegen of zelf een nieuw project maken.

VERTELTAFEL:

In elke klas staat een zogenaamde Verteltafel. Op deze tafel vind je spullen terug van het thema waarmee wij werken. De leerkracht verzorgt samen met de kinderen de samenstelling van de spullen voor de Verteltafel.

SPELEN:

Bij droog weer spelen de kinderen elke ochtend en elke middag buiten.

Ze kunnen in de zandbak spelen, op de fietsjes rondrijden of gewoon zelf spelen. Twee maal in de week hebben de kinderen gym in het gymlokaal van de gymleerkracht. Het is voor de kinderen fijn als zij eigen gymkleren en gymschoenen (zonder zwarte zool en niet te glad) mee krijgen. Deze gymspullen mogen op school in de gymbak blijven en worden geregeld meegegeven naar huis om te wassen. De kinderen mogen geen rolschaatsen, steppen of skateboards mee naar school nemen.

KLASSENOUDERS/ OUDERHULP:

Elke klas heeft 1 of 2 klassenouders, die naast hulp in de klas ook de leerkrachten helpt met het vinden van ouderhulp.

Er worden bijvoorbeeld regelmatig uitstapjes en andere activiteiten georganiseerd. Ouderhulp is daarbij vaak onmisbaar. De kinderen vinden het ook heel leuk als hun moeder of vader een keertje op school komt helpen. We hopen dus dat de ouders zo nu en dan tijd hebben om te helpen of een groepje kinderen te begeleiden.