Over groep 3

INFORMATIE OVER GROEP 3  

 

WERKWIJZE:

Als uw kind na 2 à 3 jaar onderbouw naar de 3e groep gaat komt hij / zij terecht in de middenbouw.

In de derde groep wordt meestal klassikaal instructie gegeven. Soms lezen kinderen in de hal onder leiding van ouders of kinderen uit de

bovenbouw.  Kinderen werken ook wel in groepjes in de hoeken. Voorbeelden van  hoeken zijn: de themahoek (tafel) en de leeshoek.

TAAL EN LEZEN:

We gebruiken hiervoor de nieuwe methode van “Veilig Leren Lezen”. Vanaf de 1e schooldag worden er woordjes aangeleerd. Daarna wordt het nieuwe woord met de bijbehorende wandplaat opgehangen in de klas. Hierna gaan de kinderen oefenen  in hun werkboekje.

De methode is verdeeld in kernen.

Zodra de eerste woorden zijn aangeboden, kunnen de kinderen ook aan de slag met leesspelletjes. Aan het begin van het jaar wordt ook veel gewerkt met de klankdoos.

In januari / februari kunnen de meeste kinderen al lezen. Ze kunnen dan zelfstandig een boekje lezen. Lezen met begrip (begrijpend lezen)  wordt dan heel belangrijk.  In januari moeten de kinderen 30 letters kennen en zelfstandig kunnen lezen op AVI M3 niveau. Aan het eind van groep 3 moeten ze alle lettercombinaties kennen,  kunnen lezen op AVI E3 niveau, een pagina tekst kunnen lezen en korte vragen erover kunnen beantwoorden.

Als u het leesproces wilt versnellen bent u van harte welkom op onze ouderochtenden “lezen”.

GYMNASTIEK:

Er wordt twee keer per week gym gegeven door onze vakleerkracht. Op deze dagen wordt er verwacht dat de kinderen hun gymspullen en een handdoek meenemen. Sieraden moeten thuis blijven. Gymnastiek en douchen zijn verplicht.

SCHRIJVEN:

Voor het schrijven gebruiken we de methode: “Pennenstreken”. Via deze methode  leren de kinderen om schuine letters te schrijven. De blokletters worden dus  niet  aangeleerd!!!!! (Leer de blokletters ook a.u.b. thuis niet aan!)

De woordjes die de kinderen leren lezen, leren ze ook meteen schrijven.

Er wordt ook gelet op de schrijfhouding en het goed vasthouden van het potlood.

Eerst worden de letters los aangeboden daarna aan elkaar. Hoofdletters worden in de derde groep nog niet aangeboden. De cijfers worden vanaf het begin van groep 3 aangeleerd.

 

REKENEN:

We werken met de rekenmethode “Alles Telt”.

Deze methode heeft veel aandacht rekentaal. Kinderen wordt geleerd wat de betekenis is van woorden die ze nodig hebben bij het uitrekenen van sommen.

Ook is er veel aandacht voor de niveauverschillen tussen kinderen.

In groep 3 krijgen de kinderen sommen tot 20 en zijn ze al aan het kijken naar de getallenlijn tot 100.

TOETSEN:

Na elke kern (thema) van taal en lezen wordt er een toets afgenomen. Met deze toetsen bekijken wij of er genoeg vorderingen op het gebied van taal en lezen plaats vindt.

In januari verwachten wij dat uw kind woorden van 3 a 4 letters vlot moet kunnen lezen.

In mei kunnen de kinderen al wat moeilijkere woorden lezen zoals: spring, kopen, bakker enz.

Ook bij rekenen wordt na elke blok een toets afgenomen. Naast de methodetoetsen oefenen en toetsen wij rekenonderdelen zoals verhaaltjessommen, geldsommen en plus en minsommen.

HULP VAN OUDERS:

Er wordt regelmatig met kinderen gewerkt. Denk aan rekenspelletjes, taalspelletjes etc.

Als u zich wilt opgeven kunt u altijd bij een van de groep 3 leerkrachten langsgaan om te vragen wanneer er hulp nodig is.

Er zijn ook altijd ouders nodig om te kinderen te begeleiden bij uitstapjes.

COMPUTERPROGRAMMA’S:
Er zijn verschillende computerprogramma’s voor o.a. taal, rekenen. In de klas werkt uw kind regelmatig met deze programma’s. Ook thuis kunt u met uw kind oefenen. Voor rekenen kunt u op de website tm.thiememeulenhoff.nl/allestelt/ oefeningen vinden die aansluiten bij het rekenen in de klas. Op www.kinderpleinen.nl (zoek: Veilig Leren Lezen) kunt u taal- en leesoefeningen vinden die passen bij wat uw kind op school leert. Verder biedt de website www.Kenny.nl oefeningen voor alle vakken. Ook www.schooltv.nl/leesdas/ en www.schooltv.nl/hbb zijn websites waar uw kind thuis kan voortbouwen op wat het in de klas leert. Via school kunt u inlogcodes krijgen voor Ambrasoft en Basispoort om thuis te oefenen.

SCHAKELKLAS:

In het schooljaar 2016-2017 hebben we in groep 3 een schakelklas. De schakelklas is een groep 3 met minder leerlingen.

Er zitten minder leerlingen in deze klas.  De kinderen in deze klas volgen het normale programma dat bij groep 3 hoort. Er zal in deze groep extra aandacht worden besteed aan het vak “Taal”.