Over groep 4

INFORMATIE OVER GROEP 4

LEZEN:

Er wordt per dag een half uur gelezen (in het bibliotheekboek) of voorgelezen door de leerkracht. Soms lezen de kinderen ook een stukje voor uit een favoriet boek en vertellen wat over de rest van het boek.

Het is belangrijk om thuis ook te oefenen met lezen.

Voor het begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”.

De kinderen krijgen 4 keer per week technisch lezen via de methode Estafette en via tutorlezen om het technisch leesniveau te verbeteren en. Aan het eind van groep 4 moeten de kinderen minimaal E4 beheersen. Via de methode Nieuwsbegrip wordt gewerkt aan het beheersen van  leesstrategieën, zoals onder andere details, volgorde, hoofdgedachte en vergelijken

TAAL:

Tijdens de taallessen (taal, spelling en woordenschat) maken wij gebruik van de methode “Taal Actief”. Bij deze methode zijn in elk leerjaar de thema’s hetzelfde, maar ieder jaar worden er hogere eisen aan de kinderen gesteld.

Uw kind krijgt regelmatig een dictee. De woordjes kunnen thuis worden geleerd. Wanneer onvoldoende resultaat behaald wordt, krijgt de leerling extra oefenstof.

De kinderen moeten aan het eind van groep 4 onder andere de spellingwoorden, zoals strak, warm, spin ,staart, schaats, gerst, ring, bank, plenst, fiets, vis, zaag en slang goed kunnen spellen.

REKENEN:

We werken met de rekenmethode “Alles Telt”.

Deze methode heeft veel aandacht rekentaal. Kinderen wordt geleerd wat de betekenis is van woorden die ze nodig hebben bij het

uitrekenen van sommen.

Ook is er veel aandacht voor de niveauverschillen tussen kinderen.

In groep 4 krijgen de kinderen sommen tot 100. De tafels van 2, 3, 4 ,5 en 10 worden aangeleerd en op de getallenlijn zijn ze bezig met getallen tot 200, kloksommen.

SCHRIJVEN:

Voor schrijven gebruiken we de methode: “Pennenstreken”.

Er wordt aandacht besteed aan:

het schrijven in een juiste schrijfhouding, het aanleren van de hoofdletters en

het inoefenen van het verbonden schrift.

Computer:

Via school kunnen de kinderen een inlogcode krijgen voor Ambrasoft en Basispoort om thuis te oefenen.

WERELDORIENTATIE:

Er wordt gewerkt met het programma ‘De zaken’. Daarnaast worden er televisielessen bekeken (b.v. Huisje, boompje, beestje).

 

 

 

GYMNASTIEK:

Dit wordt twee keer per week gegeven door onze vakleerkracht. Op deze dagen wordt er verwacht dat de kinderen hun gymspullen en een handdoek meenemen. Sieraden moeten thuis blijven.

KLASSENDIENST:

Elke week mogen twee kinderen helpen in de klas met plantjes water geven, vegen, enz. De kinderen die klassendienst hebben, zijn dan wat later thuis. Het duurt maximaal 15 minuten.

HULP VAN OUDERS:

We hebben regelmatig hulp nodig van ouders. Bijvoorbeeld bij het lezen. We hopen dan ook dat u hierbij kunt komen helpen. Er zijn ook altijd ouders nodig om te kinderen te begeleiden bij uitstapjes.