Klachtenregeling

 

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken op school of in de klas neem dan contact op met de
leerkracht. In een gesprek kunt u uitleggen waarom u ontevreden bent. Meestal wordt het probleem
dan opgelost. Het kan voorkomen dat een gesprek met de leerkracht geen oplossing biedt. In dat geval
kunt u terecht bij de directie of bij de interne vertrouwenspersoon van de school, dit zijn Marleen Korf
en Jessica Schoorl. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunt u ook contact opnemen
met een externe vertrouwenspersoon. U kunt ook altijd een klacht indienen bij het bestuur of de
landelijke klachtencommissie. De volledige klachtenregeling is te lezen op onderstaande link.

Klachtenregeling Zonova

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de school of het
bestuur. De externe vertrouwenspersoon van Zonova is mw. Minke Fuijkschot te bereiken via de
telefoon: 06 31631673 of via email mfuijkschot@hetabc.nl.