Leerplicht en verzuim

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Uw kind is dan nog niet leerplichtig. Kleuters van 4 mogen dus zo nu en dan een dagje thuis blijven. Geef dat wel door aan de juf of bel de school om door te geven dat uw kind niet komt.

Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig, dat betekent dat ze naar school toe moeten. Als uw kind ziek is mag hij / zij natuurlijk thuis blijven. Meld dit a.u.b. wel op tijd, zodat wij weten waar uw kind is!

TELEFOONNUMMERS:
Als er tijdens schooltijd iets gebeurt met een leerling, dan bellen we de ouders op. Het gebeurt echter heel vaak dat we ouders niet kunnen bereiken. We hebben dan een oud of verkeerd telefoonnummer. Wilt u a.u.b. alle telefoonnummers doorgeven aan de leerkracht en de administratie. We willen ook graag de mobiele nummers, telefoonnummers van uw werk, nummers van opa / oma, de opvang, enz.enz.
Op deze manier kunnen wij u altijd bereiken in geval van nood.

VERZUIM: TE LAAT KOMEN:
De school is wettelijk verplicht het “TE LAAT” komen bij te houden. Dit gebeurt dan ook elke dag.

Te laat komen is erg vervelend voor uw kind en lastig voor de klas en de leerkracht. Te laat binnenkomen is ook storend voor de groep. De les, het kringgesprek of de instructie beginnen echt om kwart vóór negen ’s morgens. Als uw kind dan te laat binnen komt, mist het een deel van de lestijd.
In de onderbouw groepen komen erg vaak kinderen te laat. Kleuters die te laat komen missen een groot deel van het kringgesprek of de spelinloop. In een kringgesprek worden allerlei belangrijke zaken voor de komende dag besproken.
Om het te laat komen in de middenbouw en bovenbouw tegen te gaan zullen de telaatkomers regelmatig hun gemiste tijd in de pauze of na schooltijd in moeten halen. Deze maatregel is voor de kinderen niet leuk. Alle leerlingen te laat zijn moeten ze zich melden bij de administratie.
U bent als ouder verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn van uw kind. Zorg er dus voor dat uw kind op tijd van huis gaat en op tijd in de klas aanwezig is.

Even een klein rekensommetje: als uw kind elke dag slechts 5 minuutjes te laat komt, dan mist hij / zij elke week 25 minuten van de lestijd. Dat betekent dat uw kind in een schooljaar van 40 weken zo’n 1000 minuten lestijd mist! Mocht een kind vaak te laat komen dan zullen de leerkrachten en / of de directie de ouders daarop aanspreken en in het ergste geval contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

VERZUIM:
Bij “VERZUIM” maken we onderscheid in “geoorloofd verzuim” (dan is uw kind ziek of hij / zij heeft verlof) en “ongeoorloofd verzuim” (dan is uw kind zonder overleg of zonder reden niet aanwezig). Wilt u ons vóór kwart voor negen ’s morgens (8.45) bellen als uw kind ziek is. Ook als uw kind in de ochtend wel naar school is geweest en ‘s middags ziek naar huis gaat, willen we dat graag weten. Als wij niet weten waar uw kind is, wordt er naar huis gebeld. Voorkom dat door zelf op tijd te bellen (tel.: 020-452 81 56).

Mocht uw kind vaak afwezig zijn , zijn wij als school verplicht contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

VERLOF AANVRAGEN
In sommige gevallen kunnen ouders verlof aanvragen bij de directeur. Verlof moet altijd 6 weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. U kunt hiervoor een aanvraagformulier halen bij de directeur. Een directeur mag maximaal 10 aaneengesloten schooldagen per jaar verlof verlenen. Er moet dan wel een heel goede reden zijn en het verlof mag de ontwikkeling van een kind niet in de weg staan. Verlof voor extra vakanties is wettelijk niet toegestaan. De directeur stuurt de verlofaanvragen door naar de leerplichtambtenaar. Verlof aansluitend aan de zomer- of kerstvakantie is wettelijk  niet toegestaan.

Bij verlof voor familieaangelegenheden, zoals huwelijk, jubileum, enz. moet u een kopie van de feestaankondiging meesturen.
Voor familiebezoek in het buitenland moeten de ouders altijd een kopie van het vliegticket inleveren, waarop duidelijk de dag van vertrek en de dag van aankomst vermeld staat.
Alle kinderen moeten de eerste twee weken na de zomervakantie op school zijn. Ouders die deze regel overtreden kunnen hier een boete voor krijgen.

TE LAAT OPHALEN VAN SCHOOL
De school gaat elke middag om 14.15 uur uit.
Soms worden kinderen na schooltijd veel te laat (meer dan 15 minuten) of helemaal niet opgehaald door hun ouders. Mocht u een keer te laat bij school zijn, bel dan even op dat u er aan komt. Dan weten wij en uw kind dat u er zo snel mogelijk zult zijn. Als we niets horen en uw kind is niet op tijd opgehaald dan bellen wij u op. Het is dus belangrijk om altijd het goede telefoonnummer op school achter te laten zodat we u kunnen bereiken.

VERANTWOORDELIJKHEID ONDER SCHOOLTIJD
Regelmatig krijgen wij telefoontjes met de vraag: “Wilt u zo vriendelijk zijn om mijn kind naar huis te sturen, want hij / zij moet naar de dokter / tandarts?”
Maar een kind alleen wegsturen kan en mag niet. De school is namelijk tijdens schooltijd verantwoordelijk voor uw kind. In principe mogen kinderen alleen de school verlaten als ze worden opgehaald door een ouder. Mocht een ouder niet in de gelegenheid zijn om een kind te halen dan moet er schriftelijk of telefonisch overlegd worden met de directie.

Ouders die hun kind tijdens schooltijd op komen halen, kunnen alleen door de hoofdingang naar binnen. Zij moeten zich melden bij de administratie of de directie, zodat we weten waarom een kind tijdens schooltijd weggaat.