Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR)  wordt gevormd door vijf ouders en vijf personeelsleden. De MR buigt zich over (beleids)zaken zoals de formatie, personele vraagstukken, gebouw, financiën en de activiteiten in de school. De MR heeft adviserende- en instemmingsbevoegdheden. 

De MR komt om de zes weken bijeen. Meestal is de directie van De Tamboerijn aanwezig tijdens de vergaderingen om toelichting te geven op afspraken en beleidsstukken.  De vergadering van de MR is openbaar; iedere school-betrokkene is als toehoorder welkom. Als toehoorder kunt u niet deelnemen aan de vergadering zelf.

Secretaris van de MR is Santoshi van Ee (s.vanee@detamboerijn.nl) 

 

Leerkrachten                    Ouders 

S. van Ee                                   G. Geer
L. Hoek                                       L. Ralim-Marras
R. Berends                               M. Schoonderbeek
S. Bell                                           D. Lieuw-A-Soe
A. Bouazizi                               T. Croes