MR- KL-LR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel van De Tamboerijn.  De MR buigt zich over allerlei beleidszaken van onze school. De MR ondersteunt de directie bij beslissingen over personeel, gebouw , financiën en  de pedagogische/didactische koers die er wordt gevaren.

De MR komt   op enkele dagen bijeen van 18.30 tot 20.00 uur.

De vergadering van de MR is openbaar; iedere school-betrokkene is als toehoorder welkom.

Als toehoorder kunt u niet deelnemen aan de vergadering zelf. Meestal is de directeur van De Tamboerijn aanwezig tijdens de vergaderingen om toelichting te geven op afspraken en beleidsstukken.

De MR wordt gevormd door 5 ouders en 5 leerkrachten.

Leerkrachten                                Ouders

L.Hoek                                                 L.Ralim-Marras                                                                                                    M.Bakker                                            S.Adjiembaks                                                                                                      N.Dwasin                                            T.Croes                                                                                                                    S.Bell                                                     M.Schoonderbeek                                                                                            S. van Ee

Secretaris van de MR is Santoshi van Ee (s.vanee@detamboerijn.nl)

Klassenouder

Elke klas een klassenouder.
De leerkracht zal aan het begin van het schooljaar een of twee ouders vragen om de rol van klassenouder op zich te nemen. Het contact tussen de klassenouder en de leerkracht kan lopen via de mail, telefoon of eens in de zoveel tijd op school. De klassenouders ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van allerlei activiteiten. De klassenouders krijgen de beschikking over de emailadressen en telefoonnummers van de ouders uit hun klas. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u
dit schriftelijk doorgeven.

Leerlingenraad

De leerlingenraad  wordt elk jaar in oktober gekozen. De leerlingenraad heeft overleg met de directie en geeft adviezen over de school. De leerlingenraad kan geen besluiten nemen maar de adviezen van de leerlingenraad worden serieus behandeld. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 6, 7 en 8. Medeleerlingen, ook uit andere klassen, kunnen onderwerpen doorgeven aan de leerlingenraad. Ook ouders, directie of leerkrachten kunnen onderwerpen doorgeven.