Schooltijden

Alle schooldagen zijn voor alle groepen gelijk.  Wij beginnen alle dagen om 8:30 uur en eindigen om 14.15 uur.  

De schooldeuren gaan om 8.30 uur en om 8.45 uur gaat de bel en begint de les.  

De leerlingen hebben onder schooltijd twee keer een pauze, een kleine en een grote pauze. De kleine pauze is voor fruit en water, en in de tweede pauze voor drinken en een broodje.  De kinderen eten dan iets en spelen buiten op het schoolplein.