Schooltijden

Alle schooldagen zijn voor alle groepen gelijk.  Wij beginnen alle dagen om 8:30 uur en eindigen om 14.15 uur.  

De schooldeuren gaan om 8.30 uur open en om 8.45 uur gaat de bel en begint de les.  

De leerlingen hebben onder schooltijd twee keer een pauze, een kleine en een grote pauze. De kleine pauze is voor fruit en water en de tweede pauze voor het eten van een broodje en drinken.  Tijdens de grote pauze spelen de kinderen, onder begeleiding van ‘brood en spelen’,  buiten op het schoolplein.