Buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen verplicht om een aansluiting met een buitenschoolse opvang te organiseren. Dit betekent niet dat de school ook de opvang verzorgt. De opvang wordt verzorgd door de kinderopvangorganisatie. Onderwijs en opvang zijn en blijven daarbij gescheiden verantwoordelijkheden, ook financieel.

Buitenschoolse opvang moet worden verzorgd door een kinderopvangorganisatie in de zin van de Wet kinderopvang, waardoor de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd wordt. Alleen als de kinderopvang wordt verzorgd volgens de Wet kinderopvang kunnen ouders in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten via de Belastingdienst. Ook kan de opvang worden verzorgd door een gastoudergezin dat is aangesloten bij een erkend gastouderbureau.

De school en de kinderopvangorganisatie zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wachtlijsten. Het kan dus voorkomen dat de kinderen op een wachtlijst komen te staan. De kinderopvangorganisatie zal dan kijken of de opvangcapaciteit uitgebreid kan worden, eventueel ook in samenwerking met de school.

Indien dit niet mogelijk is zullen ouders:

  • zelf moeten informeren of er bij andere aanbieders wel plaats is
  • contact moeten zoeken met een gastouderbureau dat de kinderen eventueel kan opvangen
  • een andere manier van opvang moeten regelen bijvoorbeeld bij familie, buren of vrienden.
  • De school kan u adressen van andere aanbieders en gastouderbureaus geven.

Wat houdt dit in voor uw kind(eren) op de Tamboerijn ??
De Tamboerijn heeft vanaf 1 augustus 2007 een contract afgesloten met  Smallsteps voor de voorschoolse opvang(vso) en naschoolse opvang(nso). De opvang vindt plaats in het gebouw van Smallsteps reigersbos aan de Schonerwoerdstraat 5.

VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO):
Sinds 20 augustus 2007 verzorgt Smallsteps voor de Tamboerijn de vso. U kunt met Smallsteps een overeenkomst afsluiten voor 1, 2, 3, 4 of 5 keer voorschoolse opvang per week.
U kunt vanaf 7.00 uur gebruik maken van de voorschoolse opvang en dit gedurende 52 weken. Als u uw kind vanaf 7.00 uur brengt dan wordt een ontbijt aangeboden. Er wordt ontbeten tussen 7.30 en 8.00 uur. Na 8.00 uur wordt het te laat om een kind nog te laten ontbijten.

Aanmeldingsformulieren en informatie over de voorschoolse opvang zijn verkrijgbaar bij de administratie van school.
U dient zelf de inschrijving bij de kinderopvangorganisatie te regelen, de aanvraag in te dienen voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en een bijdrage  te vragen van uw werkgever.
Er is (mei 2013) geen wachtlijst voor de voorschoolse opvang.

NASCHOOLSE OPVANG (nso):
Vanaf 1 augustus 2007 heeft de school een contract afgesloten met Smallsteps voor de naschoolse opvang. De naschoolse opvang duurt tot 18.30 uur. Er is ook een opvang mogelijk tijdens schoolloze dagen en in vakantieperiodes. Na schooltijd wordt uw kind opgehaald door een medewerker van de kinderopvang en meegenomen naar Smallsteps

Voor de naschoolse opvang dient u een overeenkomst af te sluiten met Smallsteps. Aanmeldingsformulieren en informatie over de naschoolse opvang zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school. U dient zelf de inschrijving bij de kinderopvangorganisatie te regelen, de aanvraag in te dienen voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en een bijdrage te vragen van uw werkgever.

Er is een wachtlijst voor naschoolse opvang. Als u uw kind aanmeldt bij uk komt uw kind op de wachtlijst te staan. U kunt ook kiezen voor een andere aanbieder.

ANDERE AANBIEDERS:
Het kan zijn dat er een wachtlijst is voor de voorschoolse-,  of naschoolse opvang. U kunt er voor kiezen om op de wachtlijst te komen.
U kunt ook naar een andere aanbieder voor buitenschoolse opvang toe om te informeren of daar wel plaats is voor uw kind. U kunt zich ook inschrijven bij Smallsteps thuis, het gastouderbureau van Smallsteps, uw kind wordt dan opgevangen bij een gastoudergezin. Verder kunt u denken aan het onderbrengen van uw kind bij familie, vrienden of buren.

De school heeft adressen van andere organisaties die ook buitenschoolse opvang aanbieden.