MR-OR-LR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschasraad (MR) is een belangrijk onderdeel van De Tamboerijn.  De MR buigt zich over allerlei beleidszaken van onze school. De MR ondersteunt de directie bij beslissingen over personeel, gebouw , financiën en  de pedagogische/didactische koers die er wordt gevaren.

De MR komt in  op enkele dinsdagen bijeen van 18.30 tot 20.00 uur.

De vergadering van de MR is openbaar; iedere school-betrokkene is als toehoorder welkom.

Als toehoorder kunt u niet deelnemen aan de vergadering zelf. Meestal is de directeur van De Tamboerijn aanwezig tijdens de vergaderingen om toelichting te geven op afspraken en beleidsstukken.

De MR wordt gevormd door 5 ouders en 5 leerkrachten.

Secretaris van de MR is Kalo Naastepad (k.naastepad@detamboerijn.nl)

OR

Binnenkort staat hier informatie over de Ouderraad.

LR

Binnenkort staat hier informatie over de leerlingenraad.