Openbare scholen en religie

De Tamboerijn is een openbare school. Er wordt op openbare scholen geen nadruk gelegd op één religie. Toch vinden wij het heel belangrijk om kinderen te vertellen over verschillende geestelijke stromingen.

Onze leerlingen komen op school, buiten school en later in de maatschappij in aanraking met andere culturen en verschillende geloven.

Als kinderen en volwassenen meer weten over de achtergrond van andere culturen en geloven, dan is het gevolg meestal dat zij meer begrip hebben voor deze culturen en geloven. In onze multiculturele samenleving is begrip en respect van groot belang.

Al heel wat jaren wordt er elk jaar op De Tamboerijn aandacht besteed aan verschillende geloven. Dit gebeurt door iemand van het “Arkade Cilon”. In de leerjaren 4 tot en met 8 komen de vijf hoofdstromen aan de orde: Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. De gastdocent vertelt over de godsdiensten en laat voorwerpen zien die bij de godsdiensten horen.

OUDERS ZIJN WELKOM!!
Niet alleen de ouders van de kinderen die de les volgen, maar alle ouders van de school zijn welkom bij deze lessen. De lessen zijn op donderdagen van 9 uur tot ongeveer half 11. De nieuwe data kunt u vinden in onze activiteitenkalender wanneer ze bekend zijn. U mag bij alle lessen aanschuiven. De lessen worden gegeven in ons personeelslokaal.