Vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Ook op de Tamboerijn hebben we het geld van de ouderbijdrage hard nodig. De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de MR vastgesteld.  

Van dit geld worden dingen betaald waar de school geen geld voor krijgt van de overheid. Bijvoorbeeld : Het schoolreisje, de feestdag voor groep 1, de Sinterklaascadeautjes, de schoencadeautjes, de limonade en koekjes bij speciale dagen, prijzen voor de wedstrijden, de bedankjes voor ouders, de klassenpotjes,  het afscheidsboek van groep 8.  

Hoogte ouderbijdrage 

  • € 55 voor groep 1 en 2 
  • € 60 voor groep 3, 4, 5 en 6 
  • € 45 voor groep 7 en 8 

Voor kinderen die na de dure decembermaand worden ingeschreven op school vragen wij € 10 minder. Vanaf februari wordt de ouderbijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 6 elke maand € 5 minder tot minimaal €25,– 

Betalen 

U kunt het geld betalen bij de administratie. Veel mensen vinden het prettiger om het geld over te maken. U krijgt via de Parro-app een link gestuurd, door op deze link te klikken kunt u direct doorschakelen naar uw eigen bank en de betaling regelen. 

U kunt het geld ook zelf overmaken op bankrekening: NL74RABO0300921241
ten name van: De Tamboerijn, Amsterdam 

Graag altijd de naam en achternaam en de groep van uw kind vermelden. Bewaar uw bank- of giroafschrift zodat u altijd kunt bewijzen dat u heeft betaald. 

Moeite met betalen 

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen misschien gebruik maken van subsidies of fondsen. U kunt terecht bij de ouderconsulente Arna van den Bos. Zij is aanwezig op de dinsdag, woensdag en vrijdag. U kunt haar ook telefonisch bereiken onder nummer 06-23099081. 

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage 

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Ga met de Stadspas van uw kind naar de administratie van de school. De medewerker van school scant de Stadspas. De gemeente betaalt het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, aan school. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een stadspas, kijk dan op de volgende website. 

 https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ 

Kampweek in groep 7 en in groep 8 

In groep 7 en in groep 8 gaan de leerlingen op kampweek.  De kosten van de kampweek zijn  € 125,- per kind. U kunt het geld betalen bij de administratie. Veel mensen vinden het prettiger om het geld over te maken. U krijgt via de Parro-app een link gestuurd, door op deze link te klikken kunt u direct doorschakelen naar uw eigen bank en de betaling regelen. 

U kunt het geld ook zelf overmaken op bankrekening: NL74RABO0300921241
ten name van: De Tamboerijn, Amsterdam 

Graag altijd de naam en achternaam en de groep van uw kind en de groep vermelden. Bewaar uw bank- of giroafschrift zodat u altijd kunt bewijzen dat u heeft betaald.