Ouderconsulent

De ouderconsulente is een brug tussen de school en de ouders.
De ouderconsulente is op dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig op school of te bereiken via mail a.vandenbos@detamboerijn.nl of tel: 06-23099081.
Zij organiseert op school ouderbijeenkomsten over de thema’s en lessen van de onderbouw.
Regelmatig is er op de dinsdagmorgen van 9.00-10.00 uur een koffieochtend waarin andere onderwerpen besproken worden (bijvoorbeeld opvoeding, taal, de werkwijze van het onderwijs).

Daarnaast kan zij informatie geven over de maatschappelijke dienstverlening in de buurt, de bibliotheek, buurthuizen en hun activiteiten voor volwassenen en kinderen.  

Ook voor informatie en hulp over sport en cultuur en bij het aanvragen van een financiële bijdrage vanuit fondsen, kunt u bij haar terecht.  

Regelingen voor kinderen

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor kinderen. Hier vindt u het overzicht van de regelingen voor kinderen tot 18 jaar.