Contacten met ouders

De Tamboerijn streeft naar een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij willen goed onderwijs geven en goede opvoedingsondersteuning bieden. We hopen dat ouders ons daarbij willen helpen, want …… samen sta je sterker en twee weten meer dan één!
Goed contact tussen school en ouders komt uw kind ten goede. Goed contact met u als ouder begint bij een goede communicatie. Vanuit de school proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind en van de activiteiten die wij doen. Dit gebeurt door middel van gesprekken tussendoor, via inloop- en rapportdagen, via de maandelijkse nieuwsbrief en via de Parro App.

GESPREKKEN:
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Dat kan natuurlijk niet op alle momenten van de dag. Als u een gesprek wilt met de leerkracht, maak dan een afspraak na schooltijd. Voor de leerkracht is het niet mogelijk om vóór of tijdens schooltijd af te spreken, want dan heeft de leerkracht alle tijd nodig voor de kinderen. Mocht u de directie of de interne begeleider even willen spreken dan kunt u meestal tussen half negen en negen uur langslopen om te kijken of ze tijd hebben voor een gesprek. Is dat niet het geval dan raden we u aan om een afspraak te maken.
Mocht er van school uit behoefte zijn om ouders te spreken dan zullen we u bellen of schrijven voor een afspraak. We vinden het erg belangrijk om u te laten weten hoe het met uw kind gaat.

INLOOPDAGEN EN RAPPORTDAGEN:

In november houden we inloopdagen: u krijgt dan de gelegenheid om samen met uw kind het werk van uw kind te bekijken en het met de leerkracht te bespreken. U krijgt dan geen schriftelijk rapport. In dit gesprek, dat ongeveer vijftien minuten duurt, wordt o.a. gesproken over de vorderingen, het gedrag en de werkhouding van uw kind.

In februari en juni krijgen alle kinderen van de hele school een schriftelijk rapport. Dit rapport wordt door de leerkracht met u besproken tijdens een gesprek van ongeveer 15 minuten. Vóór het rapportgesprek kunt u het rapport met uw kind inzien. Na het gesprek krijgt u het rapport mee naar huis. Het rapport wordt nooit aan de kinderen zelf meegegeven.

Wanneer uw kind op school komt krijgt u eenmalig een rapportenmap mee naar huis.
Elk rapport wordt uitgeprint en na het gesprek meegegeven. U kunt het dan in de map stoppen.
Mocht u de map en de rapporten die er in zitten kwijt zijn, vragen wij een vergoeding van € 5,- voor het vervangen van het rapport.

PARRO App:

Op onze school gebruiken wij het digitale comminucatieplatform Parro.

Waarom Parro?

  • Altijd op de hoogte
  • Bekijk de leukste momenten van je kind
  • Direct contact met de school
  • Veilig en privé

Wilt u meer weten over de Parro app? Lees dan verder op www.parro.com/ouders

OUDERBIJEENKOMSTEN:

Om ouders zo goed mogelijk te betrekken bij het onderwijs, organiseren we elk jaar ouderbijeenkomsten.

GROEP 1:
Voor de ouders van onze jongste leerlingen organiseren we enkele bijeenkomsten tijdens schooltijd. Ouders kunnen dan een kijkje nemen in de klas van hun kind. Na dit klassenbezoek gaan we met elkaar verder praten over bijvoorbeeld : “voorlezen van prentenboeken” of “speelgoed”. Ook de “voorschool” en de methode piramide zullen regelmatig aan de orde komen.

GROEP 2:
Onze 2e groepers zitten al een tijdje in de onderbouw. Tijdens ouderochtenden zullen we met u praten over werkhouding, CITO kleutertoetsen en de taal- en rekenvoorwaarden: wat heeft een kind nodig om goed mee te kunnen draaien in groep 3.

GROEP 3:
In groep 3 komt het leesproces van de kinderen echt op gang. Op school leren de kinderen lezen met de methode: “Veilig leren lezen”.

GROEP 4:
In groep 4 gaat de school intensief verder met het leesprogramma. De kinderen moeten het “technisch lezen” goed onder de knie krijgen. Voor de ouders van de leerlingen van groep 4 willen we tijdens schooltijd een ouderochtend houden over “lezen”. En … misschien heeft u wel tijd om elke week met een groepje kinderen te lezen??

GROEP 5:
Vanaf groep 5 tot en met 8 wordt huiswerk steeds belangrijker. Kinderen krijgen regelmatig opdrachten mee, die ze thuis moeten uitvoeren, maken of leren. Voor ouders wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd om te praten over het programma in groep 5 en huiswerk. Onderwerpen zijn dan o.a: wat moeten kinderen thuis doen, hoe kunt u uw kind daarbij helpen, hoe overhoort u uw kind en wat doet de school bij onvoldoendes?

GROEP 6:
De kinderen van groep 6 zitten in de bovenbouw van de school. Het leer- en maakwerk wordt steeds belangrijker. We willen in groep 6 graag een keer met de ouders praten over al het werk in de bovenbouw. De onderwerpen kunnen zijn: spreekbeurten,huiswerk, werkstukken, de werkweek in groep 7 en het spaarsysteem voor deze werkweek.

GROEP 7:
In groep 7 zal het vooral gaan over het voortborduren van groep 6. Een belangrijk onderdeel van groep 7 is het voorlopig advies. Op deze manier kunt u zich, samen met uw kind, oriënteren op een vervolgschool.

GROEP 8:
In het laatste jaar van de basisschool willen we de ouders graag informeren over het voortgezet onderwijs. Alle ouders krijgen via school verschillende folders of boekjes. Ook in school zelf kunt u informatie ophalen.

OUDERHULP:

Bij heel veel activiteiten hebben we hulp van ouders nodig. De school kan niet goed draaien zonder die hulp!! Als ouders niet kunnen helpen, gaan er heel veel leuke, nuttige en / of leerzame activiteiten niet door. Hieronder kunt u zien waar we o.a. hulp bij nodig hebben. Natuurlijk hopen we dat u bij één of meerdere activiteiten komt helpen. Mocht u tijd en zin hebben, geef u dan op bij de leerkracht of bij de directie. De koffie of thee staat altijd klaar! U hoeft zich niet altijd op te geven voor hulp in de klas van uw eigen kind.
U mag ook komen helpen in een ander leerjaar: bijvoorbeeld met de spelletjes in groep 3 of het lezen in groep 4 of 5, helpen bij uitstapjes, museumbezoeken, voorleesontbijt, talentontwikkeling etc.

U ziet dat er veel gebeurt op school. We hopen dat we met uw hulp door kunnen gaan met allerlei activiteiten.

HULP AAN OUDERS:

We vragen hulp van ouders, maar we bieden de ouders ook hulp als het nodig is. Mocht u thuis problemen hebben met uw kind en u wilt daar met iemand van school over praten, dan kan dat natuurlijk. Misschien kunnen we u helpen met adviezen of misschien weten we een instantie waar u terecht kunt. U kunt met de leerkrachten of met de directie een afspraak maken. Mocht u een contactpersoon willen spreken dan kunt u terecht bij: Marleen Korf.
Elke dinsdag, woensdag en vrijdag is er een ouder consulent Arna van den Bos aanwezig. Zij kunt u ook ondersteunen met problemen.