Schoolgids

De schoolgids is volledig digitaal.
Als u de schoolgids wilt bekijken en/of downloaden kunt u hieronder op de link klikken.

De schoolgids van 2018-2019 kunt u  hier    Schoolgids 2018-2019  downloaden.

De Tamboerijn maakt deel uit van Stichting Sirius. Sirius is het overkoepelende schoolbestuur voor alle openbare basisscholen in Amsterdam Zuidoost.
Elk jaar maakt Sirius een jaarverslag.

Op de website (de kopjes boven in) vindt u veel informatie over De Tamboerijn. Via onze nieuwsbrief, de Tamtam, wordt u verder geïnformeerd over de gang van zaken op school. Deze is te vinden in de basisschool app. Voor meer uitgebreide en inhoudelijke informatie kunt u op school het “Schoolplan” ophalen. Als u vragen heeft over De Tamboerijn kunt u altijd contact opnemen.

Als u de website doorleest, zult u merken, dat er van alles gebeurt op De Tamboerijn.
Dit is nodig om een van onze belangrijkste doelstellingen te verwezenlijken:

Kinderen, ouders, studenten en medewerkers komen met plezier naar school en kunnen zich optimaal ontwikkelen.

Ook dit schooljaar zullen we weer ons best doen om dit te bereiken!

Met vriendelijke groet,
Het team van “De Tamboerijn”