Schoolgids

Hieronder vindt u een link naar de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 van basisschool de Tamboerijn.

Deze schoolgids is bedoeld voor allen die betrokkenen zijn bij basisschool De Tamboerijn.
In deze schoolgids wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin maken. U vindt hier ook de praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.
De schoolgids komt jaarlijks uit. In de schoolgids staat de informatie die volgens de wettelijke regels in een schoolgids te vinden moet zijn. Voor meer of andere informatie kunt u zich wenden tot de website van de school, de website ‘scholen op de kaart’ en op de school.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

Schoolgids De Tamboerijn 2022-2023