Uitstapjes en activiteiten

Elk schooljaar zijn er op De Tamboerijn verschillende uitstapjes en activiteiten.
De activiteiten zijn meestal leerzaam en leuk tegelijk. Denk aan een museumbezoek of naar Artis. Sommige uitstapjes zijn gewoon leuk, denk aan het schoolreisje.

UITSTAPJES:
Ook dit schooljaar willen we met alle kinderen van de Tamboerijn een aantal uitstapjes maken. Uitstapjes zijn voor de ouders en voor de school best duur. Er moet betaald worden voor het vervoer, voor de entree en soms ook voor een rondleiding. Toch kiezen we ervoor om voor alle leerjaren een aantal uitstapjes te organiseren. Andere scholen maken misschien minder uitstapjes, maar op de Tamboerijn vinden we het heel belangrijk dat kinderen meer zien en meemaken dan de schoolse zaken.

De volgende uitstapjes en activiteiten kunnen op het programma van uw kind staan: kinderboerderij, schooltuinen, schoolzwemmen, Hermitage, schoolreisjes, musea, Olympische Sportdag, sportdag, lessen verzorgd door de politie, Kunstweb, Krater, havenproject, Nemo, enz. Het programma is elk jaar afhankelijk van het aanbod.

WAAROM?
Wij vinden uitstapjes belangrijk omdat ze bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen. Museumbezoek,  maar ook natuurwandelingen en schoolreisjes verhogen de algemene ontwikkeling. Op school wordt veel gesproken over kunst en cultuur. Kinderen kunnen ook veel op de tv zien. Maar toch onthouden kinderen de zaken beter als ze het in het echt hebben gezien. Beleven, kijken, voelen, meemaken… dit alles maakt een diepere indruk op kinderen dan erover lezen of erover horen vertellen.
Sommige uitstapjes passen in de belevingswereld van de kinderen (b.v. herfst = een herfstwandeling), andere sluiten aan bij onze methodes. Soms zijn er uitstapjes ter afsluiting van een project (b.v. Hermitage)

Wij vinden het belangrijk om met de kinderen in en rond Amsterdam op stap te gaan omdat dit de algemene ontwikkeling ten goede komt. Veel kinderen komen niet of weinig in aanraking met kunst, cultuur of natuur. Wij willen, als school, kinderen zoveel mogelijk indrukken meegeven!
Van uitstapjes leren kinderen heel veel én ze zijn ook leuk!

We proberen voor alle leerjaren een afwisselend cultureel programma te maken. In verband met de veiligheid en de organisatie zijn de activiteiten en uitstapjes in de onderbouw dicht bij de school. Vanaf groep 3 tot en met 8 gaan we ook verder weg. Sommige activiteiten zijn dus binnen school of in de buurt van de school. Voor andere activiteiten gaan we met het openbaar vervoer.

We hopen dat alle leerlingen na 8 jaar Tamboerijn heel veel hebben gezien en veel hebben geleerd van de uitstapjes en activiteiten.

DE KOSTEN:
De uitstapjes worden hoofdzakelijk betaald uit de ouderbijdrage. De school heeft een klein budget “culturele vorming”. Dit budget is echter heel laag. Verder krijgen we sinds een paar jaar een budget van de gemeente Amsterdam wat besteed wordt aan kunst en cultuur. Ook via het ministerie krijgen we wat geld binnen. U ziet, van verschillende kanten krijgen we geld waarmee we voor sommige uitstapjes de entree en de rondleiding kunnen betalen.

SCHOOLREISJES:
Omdat de kinderen van groep 1 nog maar kort op school zitten gaan we niet met een bus op stap. De groepen 1 gaan dus geen verre reis maken, maar we organiseren wel een gezellige dag in of rondom de school.
Voor de groepen 2 tot en met 6 organiseren we een schoolreisje. Meestal gaan de kinderen met een bus naar een pretpark.
De kosten van de schoolreisjes en van de gezellige dag voor groep 1 worden betaald uit de ouderbijdrage.

WERKWEKEN:
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan op werkweek. Deze werkweek moet apart betaald worden ( € 110,-). De werkweek is gezellig, leerzaam en heel goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Voor sommige kinderen betekent het dat ze voor het eerst een weekje van huis zijn. De werkweek loopt van maandag tot en met vrijdag.

Er wordt voor die week een groot huis gehuurd, meestal in een mooie omgeving met veel speelruimte. De kinderen kunnen daar buitenspelen, binnenspelen en ze gaan elke dag activiteiten doen, zoals museumbezoek, zwemmen, speurtocht lopen enz. In het huis zijn aparte slaapkamers voor meisjes en aparte slaapkamers voor jongens. Er wordt natuurlijk apart gedoucht. De begeleiding van de werkweek wordt verzorgd door de leerkrachten (juffen en meesters). Als uw kind geen varkensvlees of rundvlees mag eten, wordt daar rekening mee gehouden. Het vervoer naar het huis en terug naar school gebeurt per bus of auto. We gaan er van uit dat ouders hun kind zo’n onvergetelijke week gunnen. Het bedrag is hoog, maar helaas, daar kunnen we niets aan doen. Om vlak voor de werkweek niet in financiële problemen te komen raden we alle ouders aan om gebruik te maken van ons spaarsysteem. U kunt hier meer over lezen op de pagina over “Financiën”.