Leerplicht, verlof en verzuim  

 Als uw kind vier jaar wordt, gaat het naar de basisschool. Uw kind is dan nog niet leerplichtig. Kleuters van 4 kunnen zo nu en dan een dagje thuisblijven in overleg met de school. Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig, dat betekent dat ze naar school toe moeten. Als uw kind ziek is blijft hij/zij natuurlijk thuis. Meld dit a.u.b. wel op tijd, zodat wij weten waar uw kind is!  

Verzuim 

Er is onderscheid tussen: 

Geoorloofd verzuim: Dan is uw kind ziek of heeft verlof.   

Ongeoorloofd verzuim: Dan is uw kind zonder overleg of zonder reden niet aanwezig.  

Als wij niet weten waar uw kind is, wordt er naar huis gebeld. Voorkom dat door zelf op tijd te bellen naar de school, telefoon: 020-452 81 56.  

Verlof 

In sommige gevallen kunnen ouders verlof aanvragen bij de directeur. Verlof moet altijd acht weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. U kunt hiervoor een aanvraagformulier halen bij de directeur. Een directeur mag maximaal 10 aaneengesloten schooldagen per jaar verlof verlenen maar er moet dan wel een heel dringende reden zijn en het verlof mag de ontwikkeling van een kind niet in de weg staan.  

Verlof voor extra vakanties is wettelijk niet toegestaan. De directeur stuurt de verlofaanvragen door naar de leerplichtambtenaar.   

Bij verlof voor familieaangelegenheden, zoals huwelijk, jubileum, enz., kunt u een kopie van de feestaankondiging meesturen.
Voor familiebezoek in het buitenland moeten de ouders altijd een kopie van het vliegticket inleveren, waarop duidelijk de dag van vertrek en de dag van terugkomst staat vermeld. 

Niet toegestaan  

Verlof aansluitend aan de zomervakantie is wettelijk niet toegestaan. Verlof aansluitend aan de Kerstvakantie staat de school niet toe omdat de toets-weken in januari plaatsvinden.  

Op tijd op school  

De lessen beginnen echt om kwart vóór negen. Te laat komen is erg vervelend voor uw kind en lastig voor de groep en de leerkracht. De leerlingen die te laat zijn moeten ze zich melden bij de administratie. De school is wettelijk verplicht het laat komen bij te houden, dit gebeurt dan ook elke dag.  

Mocht een kind vaak te laat komen dan zullen de leerkrachten of de directie de ouders daarop aanspreken en indien nodig contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Mocht uw kind vaak afwezig zijn, dan zijn wij als school verplicht contact op te nemen met de leerplichtambtenaar 

Op tijd naar huis 

De school gaat elke middag om 14.15 uur uit.
Soms worden kinderen na schooltijd veel te laat (meer dan 15 minuten) of helemaal niet opgehaald door hun ouders. Mocht u een keer te laat bij school zijn, bel dan even op dat u er aan komt. Dan weten wij en uw kind dat u er zo snel mogelijk zult zijn. Als we niets horen en uw kind is niet op tijd opgehaald dan bellen wij u op. Het is dus belangrijk om altijd het goede telefoonnummer op school achter te laten zodat we u kunnen bereiken.  

Verantwoordelijkheid onder schooltijd 

Regelmatig krijgen wij telefoontjes met de vraag: “Wilt u zo vriendelijk zijn om mijn kind naar huis te sturen, want hij/zij moet naar de dokter/tandarts”
Maar een kind alleen wegsturen kan en mag niet. De school is namelijk tijdens schooltijd verantwoordelijk voor uw kind. In principe mogen kinderen alleen de school verlaten als ze worden opgehaald door een ouder. Mocht een ouder niet in de gelegenheid zijn om een kind te halen dan moet er schriftelijk of telefonisch overlegd worden met de directie.  

Ouders die hun kind tijdens schooltijd op komen halen, kunnen alleen door de hoofdingang naar binnen. Graag melden bij de administratie of de directie, zodat we weten waarom en met wie een kind tijdens schooltijd weggaat.