Anti-pest coördinator en vertrouwenspersonen

 

De ervaring leert dat de meeste klachten terug te voeren zijn op communicatie. U of leerlingen kunnen in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. Er kunnen klachten zijn over de inhoud en inrichting van het onderwijs, de schoolorganisatie en algemene schoolzaken. Er kunnen klachten zijn over machtsmisbruik of ongewenst gedrag. De rol van de vertrouwenspersoon bij deze klachten is vooral: informeren en doorverwijzen maar ook ondersteuning en begeleiding van de klager, voorlichting en preventie.

 

Interne vertrouwenspersonen: 

Jessica Schoorl, 020-4528156, j.schoorl@detamboerijn.nl

Marleen Korf, 020-4528156, m.korf@detamboerijn.nl

Extern vertrouwenspersoon: 

Minke Fuijckschot, 06-31631673, mfuijkschot@hetabc.nl

 

Functie                        naam                           mailadres

Anti-pest coördinator                    M. Korf                                            m.korf@detamboerijn.nl

Vertrouwenspersoon                     M. Korf                                            m.korf@detamboerijn.nl

Vertrouwenspersoon                     J. Schoorl                                        j.schoorl@detamboerijn.nl