Visie

Visie op lesgeven en leren: 

Leren doe je je hele leven, op verschillende plekken en verschillende manieren. Het lesgeven is de kern van ons werk. Wij leren kinderen leren en wij leren zelf ook iedere dag.  Wij onderscheiden in onze visie het volgende:  

Onze pedagogische uitgangspunten: 

  • De basis van lesgeven is de vertrouwensband en de betrokkenheid bij elkaar. 
  • Lesgeven is prikkelen, uitdagen, ondersteunen en positief in het leerproces staan.  
  • Wij werken aan plezier in leren, zelfstandigheid, eigenaarschap, reflecterend vermogen en samenwerking.  

 

Onze didactische uitgangspunten: 

  • Er is een samenhangende en doorgaande lijn voor de leerstof, van groep 1 t/m 8.  
  • Binnen de school wordt op een eenduidige manier een instructiemodel toegepast.  
  • De leerstof is op maat, wij differentiëren.  
  • De leerdoelen zijn helder voor leerlingen. De leerkracht focust op deze doelen.   
  • Leren vindt plaats door te oefenen, dat doen wij aan de hand van verschillende werkvormen. 
  • Toetsen geven ons informatie om het leerstof-aanbod af te stemmen.