Voorschool

De Voorschool wordt niet georganiseerd vanuit De Tamboerijn. Swazoom is onze voorschool-partner.  

Er zijn twee locaties Voorschool.  

Eén groep is in de school gevestigd en één groep is in het gebouwtje “De Morijn” aan de Schonerwoerdstraat.    

De Voorschool is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  

De Voorschool is open van 8:45 tot 14:00 uur. 

 

Op de voorschool worden de peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar voorbereid op de basisschool. Een peuter kan twee tot vier ochtenden of middagen naar de voorschool. Er werken twee leidsters op de groep. Hierdoor krijgt de peuter meer aandacht en als de peuter op bepaalde punten meer hulp nodig heeft kan die hulp ook geboden worden.  

De voorschool besteedt veel aandacht aan het leren en begrijpen van de Nederlandse taal. Met name peuters waarvan de moedertaal geen Nederlands is hebben hier extra baat bij. Naast taal wordt er in de activiteiten ook aandacht besteed aan beginnend rekenen, zoals tellen, het verschil tussen groot en klein of de begrippen veel en weinig. Ook zijn er veel activiteiten die aansluiten bij de beleving van uw peuter en die de ontwikkeling stimuleren.  Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals opkomen voor jezelf, samen spelen en speelgoed delen.  

 VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het bijzondere daarvan is de samenwerking van de Voorschool met de groepen 1 en 2 (de vroeg-school) van de basisschool. Een aantal uur per week werken de medewerkers van de Voorschool in de groepen 1 en 2 om de allerjongste kleuters te begeleiden. Door de samenwerking tussen de Tamboerijn en de Voorschool wordt de overgang naar de basisschool makkelijker.  

Heeft u nog vragen of wilt u zich inschrijven voor de Voorschool? Bel gerust met Swazoom: 020-569 68 84